Wanneer bespreken?

Wanneer bespreekt u wat? De KNOV adviseert op drie momenten seksualiteit aan de orde te stellen. Deze staan beschreven in de standaarden voor prenatale en postnatale verloskundige begeleiding.

De anamnese: vraag naar ervaringen met seksueel geweld

Ervaringen met seksueel geweld kunnen effect hebben op de beleving van de zwangerschap, de controles en de bevalling. Het is daarom belangrijk om hier bij de anamnese al naar te vragen.

Lees meer over zwangerschap en seksueel geweld

Halverwege de zwangerschap: vraag naar de (seksuele) relatie

Halverwege de zwangerschap is een goed moment om aan te geven dat zwangerschap kan leiden tot seksuele problemen. Zoals pijn bij het vrijen, afnemend verlangen of vaginisme. Er kunnen ook andere vragen over seksualiteit bij uw cliënt leven. De vertrouwensband die u inmiddels heeft opgebouwd helpt om dit met uw cliënt te bespreken. Ook als er op dat moment niks speelt, is het voor uw cliënt prettig om te weten dat ze bij u terecht kan met vragen over seksualiteit.

Lees meer over zwangerschap en seksualiteit 

Vlak voor of na de bevalling: adviseer over anticonceptie na de zwangerschap

Advies geven over het gebruik van anticonceptie na de zwangerschap kan op verschillende momenten. Vaak wordt aangeraden het voor de bevalling met uw cliënt te bespreken. Dan heeft de vrouw nog de rust om er goed over na te denken. Anderen doen het liever aan het eind van het kraambed. De aandacht wordt dan misschien afgeleid door de baby, maar het onderwerp is wel al relevant. Als verloskundige kunt u zelf het best inschatten wat voor u of uw cliënt een goed moment is. In beide gevallen is het belangrijk om het opnieuw ter sprake te brengen in het na-consult.

Lees meer over anticonceptie na de zwangerschap 

Aan het einde van het kraambed geef ik een folder over anticonceptie. Ik probeer het altijd met humor te benaderen. Ik zeg dat ik snap dat ze nu natuurlijk niet aan seks moeten denken.

Dieuwke Ottens
Verloskundige, Haarlem-Noord

Binnenkort start de training Aandacht voor seksualiteit in de verloskundigenpraktijk! Meld u aan.