Tips voor verpleegkundigen seksuele gezondheid

1. Weet hoe de gemiddelde seksuele ontwikkeling eruit ziet

Veel vragen op de Soapoli of tijdens het Sense-spreekuur zijn normaliseringsvragen. Seksualiteit is breder dan soa's, hiv, anticonceptie en seksuele problemen. Ook onderwerpen als lichaamsbeeld, genderidentiteit en ervaringen met seksueel geweld kunnen naar voren komen in een Sense-consult. Daarom is het belangrijk dat u een beeld heeft van de gemiddelde seksuele ontwikkeling in brede zin.

Het onderzoek Van alle leeftijden schetst de seksuele levensloop van conceptie tot op hoge leeftijd. Dit geeft een goed beeld van de seksuele ontwikkeling in alle levensfases en wat veel voorkomende problemen zijn.

Op deze website vindt u de seksuele levensloop, een verkorte versie van dit onderzoek.

2. Proactief doorvragen

Cliënten vertellen niet altijd alles. Achter vragen over soa's, anticonceptie of seksueel functioneren zitten vaak andere vragen of zorgen.  Als u het idee heeft dat er wel eens meer kan spelen, is het goed om door te vragen.

  • U kunt bijvoorbeeld wijzen op wat bekend is uit onderzoek: Bij veel mensen die problemen ervaren bij het vrijen, spelen ook niet lichamelijke factoren als stress of angst. Speelt dit bij jou ook?
  • Of op het beleid van uw instelling: Wij vinden veilig vrijen belangrijk, maar ook het seksueel welzijn van onze cliënten. Vind je het goed als ik daar wat vragen over stel?

Bekijk hier andere voorbeelden van openingszinnen.

Gaat de jongere op dat moment niet op uw vraag in, dan weet hij of zij in elk geval dat u beschikbaar bent voor verdere vragen.

3. ‘Warm’ doorverwijzen

Niet alle problemen kunnen in het Sense-spreekuur worden opgelost. Soms is het nodig om jongeren door te verwijzen naar andere hulp.

In een consult over de seksuele gezondheid kunnen heftige emoties loskomen. Emoties waar u tijdens het consult niet meer mee kan dan tijdelijk ondersteuning bieden.  Door de volgende stappen te volgen, kunt u uw cliënt doorverwijzen en tegelijkertijd verder op weg helpen.

Stap 1: Geruststellen en informeren

Geef aan dat het goed is dat het probleem nu op tafel ligt, dat iemand er niet alleen voor staat en waar informatie of steun te vinden is. Onder het kopje thema’s op deze site vindt u per thema waar u betrouwbare publieksinformatie kan vinden.

Stap 2: Aangeven welke hulp voor handen is

Wees duidelijk wat u wel en niet kunt bieden en wat andere mogelijkheden zijn om hulp te krijgen. Bespreek kort de verschillende opties en kijk samen wat de beste vervolgstap voor uw cliënt kan zijn. Dit kan een verwijzing zijn naar hulp, maar soms is het geven van informatie al voldoende.

Stap 3: Doorverwijzen

Het helpt vaak om mensen door te verwijzen naar specialisten of hulpverleners die u kent. Het geeft vertrouwen als u aangeeft dat u vaker met iemand heeft gewerkt met een positief resultaat.

Bekijk hier wanneer u doorverwijst naar welke specialist.


Tip: digitale workshop Cultuursensitief werken

Culturele verschillen kunnen leiden tot het ontstaan van miscommunicatie en conflicten. In deze workshop leren deelnemers zich te verplaatsen in cliënten en bruggen te slaan door cultuursensitief te werken. Lees meer