Relevante richtlijnen voor Sense-medewerkers

Sense-medewerkers werken voornamelijk met het Handboek Seksuele Gezondheid.

Handboek Seksuele Gezondheidszorg

Voor Sense en Soa medewerkers, of wel professionals die de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg uitvoeren, bestaat het tweedelige Handboek Seksuele Gezondheidszorg. Deel 1 is het Handboek Soa, deel 2 is het Handboek Seksualiteit en reproductie. Beide handboeken bevatten leidraden om de kwaliteit van de seksuele gezondheidszorg in Nederland te bevorderen. Beide delen van het Handboek Seksuele Gezondheid kunt u hieronder downloaden.

Seksuele Gezondheidszorg Deel 1, Handboek Soa

Dit is een actueel en praktisch handboek voor soabestrijders en -behandelaren. Het bevat: 

 • ziektespecifieke richtlijnen die gebaseerd zijn op de LCI-richtlijnen infectieziektebestrijding,
 • verpleegkundige stappenplannen (VSI) hepatitis B en gonorroe, urogenitale chlamydia trachomatis en lymfogranuloma venereum,
 • het protocol 'Outreachend vaccineren en testen bij mannen die seks hebben met mannen'.

Ook staan er draaiboeken van Soa Aids Nederland in dit handboek. Zoals een handleiding motiverende gespreksvoering, partnerwaarschuwing, seksaccidenten en het soa-consult bij prostituees.

 Een actueel overzicht van de richtlijnen en behandelingen vindt u op de website van Soa Aids Nederland.

Seksuele Gezondheidszorg Deel 2, Handboek Seksualiteit en reproductie 

Dit handboek is een leidraad voor de hulpverlening aan jongeren op het terrein van seksualiteit, anticonceptie, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld.

Herziening handboek 

Op dit moment wordt het handboek herzien. Van het Draaiboek consult seksuele gezondheid zijn alleen deeldraaiboeken 3 en 5 vastgesteld en gepubliceerd. De volledige inhoud zal zijn:

 • Deel 1 Inleiding
 • Deeldraaiboek 2 Taken en verantwoordelijkheden
 • Deeldraaiboek 3 Triagering (vastgesteld in Soa-LOI 28 april 2015)
 • Deeldraaiboek 4 Gespreksvoering
 • Deeldraaiboek 5 Testbeleid (vastgesteld in Soa-LOI 28 april 2015)
 • Deeldraaiboek 6 Beleid bij syndromen
 • Deeldraaiboek 7 Diagnose en beleid na laboratoriumuitslag
 • Deeldraaiboek 8* Onbedoelde zwangerschap en anticonceptie
 • Deeldraaiboek 9* Seksualiteitsvragen en seksueel dysfunctioneren
 • Deeldraaiboek 10 Seksaccidenten en seksueel geweld
 • Deeldraaiboek 11 Collectieve aspecten van het consult Seksuele gezondheid

Op rivm.nl vindt u de laatste stand van zaken over het draaiboek.

Andere relevante richtlijnen