Genderdysforie

Vermoedens van genderdysforie

Bij vermoedens van genderdysforie kunt u eerst neutrale verhelderende vragen stellen. Bijvoorbeeld of de jongere zichzelf meer als jongen of meer als meisje ziet, of iets ertussenin. Wanneer de jongere hier liever niet over wil praten, geef dan aan dat hij of zij hier altijd later op terug kan komen als hij of zij dat wil.

Verwarring over gevoelens

Vertel dat er meer jongeren zijn die zich niet conform hun geboortegeslacht voelen, of die zich zowel een jongen als een meisje voelen of iets ertussenin. Maak duidelijk dat hier niks mis mee is, maar dat het ook niet raar is dat de jongere zich hier onzeker of verward over voelt.

Onvrede met eigen lichaam

Het is ook belangrijk stil te staan bij de mate van onvrede met het eigen lichaam of de eigen genderrol. En bij eventuele psychosociale problemen als gevolg van verwarring over de eigen seksuele identiteit of negatieve reacties uit de omgeving.

Ouders betrekken

Vertel de ouders dat acceptatie van genderdysfore gevoelens kan bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling. En dat afwijzing hiervan emotionele en sociale problemen bij de jongere teweeg kan brengen. Voor ouders bestaat de folder 'Elk kind is anders. 15 vragen van ouders over de identiteit van hun kind' (te downloaden via www.fwos.nl).

Doorverwijzen bij sterke aanwijzingen voor genderdysforie

Bij sterke aanwijzingen voor genderdysforie is verwijzing via de huisarts naar het kennis- en zorgcentrum voor genderdysforie in het VUMC of het UMCG wenselijk. U kunt ook doorverwijzen als ouders en jongere verder onderzoek of begeleiding wensen. Zowel u als de jongere zelf kan voor advies terecht bij Transvisie Zorg (onderdeel PsyQ) of een seksuoloog NVVS of kijken op www.iedereenisanders.nl.