Dwangmatig seksueel gedrag

Fantaseren over seks, masturberen of porno kijken maakt voor de meeste jongeren deel uit van hun ontwikkeling. Maar het kan problematische proporties aannemen. Ook geeft porno een niet erg realistisch beeld van seks.

Dwangmatig gedrag

Wanneer is er sprake van dwangmatig seksueel gedrag? Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan:

  • het komt dagelijks voor
  • meerdere malen per dag
  • het duurt langer dan zes aaneengesloten maanden
  • de jongere kan er niet mee stoppen
  • het gedrag remt of verstoort de ontwikkeling van de jongere

In zo’n geval dient u door te verwijzen naar een andere vorm van hulpverlening (bijvoorbeeld psycholoog of seksuoloog NVVS). Die kan verder onderzoek en begeleiding starten.

Porno kijken (niet dwangmatig)

Ook niet-dwangmatig pornogebruik vraagt om begeleiding in de vorm van mediaopvoeding. U kunt jongeren uitleggen dat beelden van seks in de media niet realistisch zijn: de seks lijkt altijd lekker, de acteurs hebben altijd zin en worden geselecteerd op bepaalde uiterlijke kenmerken.

Het is vaak niet verstandig om porno als voorbeeld te nemen: in porno genieten vooral de mannen (vrouwen hebben meer tijd nodig voor lekkere seks) en de seks is vaak onveilig.

Adviseer jongeren om voorbeelden uit de media nooit klakkeloos over te nemen. Laat ze altijd eerst overleggen met een partner hoe hij of zij hierover denkt. U kunt jongeren verwijzen naar informatie hierover op www.sense.info. Ouders kunt u verwijzen naar de website www.mediaopvoeding.nl.