Voor zorgverleners

Mensen denken vaak dat seksualiteit en ouderen niet samengaan. Niks is minder waar. De manier waarop ouderen seksualiteit en intimiteit beleven kan veranderen, maar de behoefte aan intiem contact blijft. Voor u als zorgverlener is het daarom goed dat u hier aandacht voor heeft. Hoe doet u dat?

Hoe begint u over seksualiteit? 

Niet iedereen vindt het makkelijk om over seksualiteit te praten. Onze boodschap is: durf te vragen. En verder kies wat bij u en bij uw cliënt past. Als een manier niet werkt, probeer dan ook eens een andere manier. Lees welke manieren u kunt proberen.

Zorg dat u voldoende kennis en vaardigheden heeft 

  • Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig? Bekijk de competentiechecklist.
  • Daarnaast is het belangrijk dat u weet hoe de gemiddelde seksuele ontwikkeling bij ouderen verloopt en wat veel voorkomende problemen zijn. 
  • Met deze scholingsmap kunnen zorgorganisaties zelfstandig hun verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden scholen op het thema seksualiteit en intimiteit. De map bevat 4 lessen: seksualiteit en ouderen, gespreksvoering, grenzen erkennen en ziektebeelden en seksualiteit. Een praktijkopleider of teamleider kan de lessen geven. Deze scholingsmap is in samenwerking met het NZCO tot stand gekomen.  
  • U kunt over seksualiteit in de ouderenzorg ook trainingen op maat inkopen bij het NZCO. Zoals een training over het omgaan met seksualiteit bij mensen met dementie.

Feiten en cijfers over ouderen

 In 2011 is de levensverwachting voor mannen 79 jaar en voor vrouwen 83 jaar. Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt op dit punt steeds kleiner. Seksualiteit en intimiteit zijn voor veel ouderen belangrijk, tot op hoge leeftijd. Bekijk meer feiten en cijfers.

Zorg voor Beter: tips en casussen

Ook op Zorg voor Beter staat informatie over intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg. Er staan tips over hoe zorgmedewerkers dit onderwerp op een respectvolle manier bespreekbaar kunnen maken. Daarnaast zijn er 12 uitgewerkte casussen van collega's in de zorg: hoe gaan zij om met soms heel lastige dilemma’s?

www.zorgvoorbeter.nl/seksualiteit

Voorbeeld: Gewoon intiem – ook in het verpleeghuis

“We vragen aan een nieuwe bewoner of hij kaas of worst op brood wil. En of hij gewend is naar de kerk te gaan. Maar niet of hij gewoontes heeft die vragen dat wij zijn privacy duidelijk respecteren. Misschien wil hij niet gestoord worden als zijn vrouw op bezoek is. Dan kunnen we daar toch rekening mee houden.”

Aan het woord is Karla Pullen, die samen met Marielle Vlasblom het project ‘Intimiteit en Seksualiteit’ vormgeeft bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) in Twente. Als geestelijk verzorger weet Marielle dat intimiteit essentieel is voor het welbevinden van mensen. “Het gaat niet alleen om seksualiteit, intimiteit is zoveel meer. Lees hoe TriviumMeulenbeltZorg meer ruimte biedt voor intimiteit en seksualiteit.