Tips voor JGZ-professionals

Ouders en jongeren hebben vaak allerlei vragen over seksualiteit, maar weten niet bij wie ze terecht kunnen. Wijs ze op de mogelijkheid hun vragen en zorgen met de JGZ-professional te delen. Zo verkleint u de stap om hulp te zoeken.

Laat zien dat seksualiteit een onderwerp is

Door het onderwerp seksualiteit zichtbaar te maken, laat u zien dat u het normaal vindt om over seksuele problemen te praten. Ook is het meteen duidelijk dat er eventueel hulp mogelijk is.

 • Besteed aandacht aan seksualiteit op uw (digitale) prikbord.
 • Plaats folders over seksualiteit op een zichtbare plek in uw wachtkamer of spreekkamer.
 • Maak een link op uw website naar informatie over de seksuele ontwikkeling voor ouders en jongeren.

Tip: Lees de informatie voor cliënten: Lees de informatie waarnaar u uw patiënten verwijst zelf eerst aandachtig door, zodat u voorbereid bent op mogelijke vragen.

Bepaal het juiste moment om over seksualiteit te beginnen

Wat zijn voor u de voor de hand liggende momenten om de seksuele ontwikkeling te bespreken met uw cliënten? Denk bijvoorbeeld aan:

 • De diverse vaste contactmomenten die jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen hebben.
 • Informatiebijeenkomsten voor ouders.
 • Als er dingen gebeuren die invloed hebben op de seksuele ontwikkeling, zoals de puberteit of ouders die scheiden.
 • Als er sprake is van risicofactoren.

Breng de seksuele gezondheid proactief ter sprake

Aandachtspunten: 

 1. Hoe begint u over seksualiteit?
 2. Welke woorden gebruikt u?
 3. Waar let u op? (algemeen).
 4. Waar let u op bij ouders en kinderen?
 5. Waar let u op bij jongeren?
 6. Omgaan met verschillen

Risicofactoren seksuele ontwikkeling 

Bij jongeren jongeren 12 tot 19 jaar:

 • Weinig kennis, lage risicoperceptie.
 • Negatief (seksueel) zelfbeeld.
 • Jonge start en meerdere seksuele partners.
 • Lichamelijke of geestelijke beperking, chronische ziekte.
 • LHBT (lesbische, homoseksuele, biseksuele oriëntatie of transgender).
 • Surinaamse of Antilliaanse opvoeding en omgeving.
 • Zeer christelijke of islamitische (erg gelovige) opvoeding en omgeving.

Beschermende factoren seksuele ontwikkeling 

Bij jongeren jongeren 12 tot 19 jaar:

 • Voldoende kennis.
 • Positieve attitude ten aanzien van gelijkwaardigheid en respect in relaties.
 • Voldoende zelfvertrouwen, positief zelfbeeld en weerbaarheid.
 • Onderhandelingsvaardigheden en communicatieve vaardigheden.
 • Warm gezinsklimaat, met openheid, controle, affectie en steun.

Bron: JGZ-Richtlijn seksuele ontwikkeling