Algemene aandachtspunten JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling

Kaart 1 van de JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar geeft per leeftijd een aantal algemene aandachtspunten. Wanneer bespreekt u welke onderwerpen met kinderen, ouders en jongeren?

Ongeveer 3 maanden

 • Bied ouders informatie aan over de seksuele ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld via folder of website.

2 à 3 jaar

 • Vraag proactief aan ouders naar de seksuele ontwikkeling van het kind.
 • Licht de seksuele ontwikkeling bij kinderen toe aan de ouders.
 • Informeer ouders over een gezonde seksuele ontwikkeling, lichamelijke veranderingen en veelvoorkomend seksueel gedrag. Ouders kunnen zelf monitoren, een (sociale) norm stellen of gedrag begrenzen waar nodig.
 • Informeer ouders over het belang van seksuele opvoeding en biedt ouders handvatten voor seksuele opvoedingsondersteuning (m.b.v. gesprek en brochures).

Bijna 4 jaar

 • Vraag proactief aan ouders naar de seksuele ontwikkeling van het kind.
 • Licht de seksuele ontwikkeling bij kinderen toe aan de ouders.
 • Informeer ouders over een gezonde seksuele ontwikkeling, lichamelijke veranderingen en veelvoorkomend seksueel gedrag. Ouders kunnen zelf monitoren, een (sociale) norm stellen of gedrag begrenzen waar nodig.

10 à 11 jaar

 • Vraag proactief naar de seksuele ontwikkeling van het kind en voorbereiding op de puberteit.
 • Licht aan kind en ouders de seksuele ontwikkeling toe (gebruik hiervoor de pubergidsen en materiaal voor opvoedingsondersteuning).
 • Informeer kind en ouders actief over een gezonde seksuele ontwikkeling en bereid kind (en ouder) voor op de puberteit.
 • Adviseer ouders over het belang van seksuele opvoeding en bied ouders handvatten voor seksuele opvoedingsondersteuning (m.b.v. gesprek en brochures, inclusief media opvoeding).

13 à 14 jaar en 15 à 16 jaar

 • Vraag actief naar de seksuele ontwikkeling van de jongere en voorbereiding op seksuele activiteit.
 • Informeer jongeren actief over een gezonde seksuele ontwikkeling (puberteit, lichamelijke veranderingen, lichaamsbeeld, seksueel gedrag, seksuele gevoelens, seksuele oriëntatie en gender) en gebruik hiervoor materiaal voor jongeren (denk aan www.sense.info en brochures).
 • Vraag actief naar eventuele seksuele activiteit en geef gerichte informatie en advies opdat jongeren zelf verantwoordelijke keuzen kunnen maken en/of verwijs door naar www.sense.info en Sense spreekuren.

Download Kaart 1: Algemene aandachtspunten en vlaggensysteem op de website van het NCJ.