Seksualiteitsbeleid in GGZ organisaties

Een seksualiteitsbeleid met de nadruk op de positieve kanten van seksualiteit, stimuleert en vereenvoudigt de aanpak van (individuele) problemen en het voorkomen van grensoverschrijdende incidenten. Drie belangrijke aandachtspunten voor seksualiteitsbeleid binnen een GGZ organisatie:

1. Een positieve seksualiteitsbeleving mogelijk maken

Seksualiteit is een basisbehoefte, het is daarom belangrijk dat cliënten op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun seksuele behoefte. Denk bijvoorbeeld aan: voldoende privacy, een open klimaat waarin seksualiteit bepsreekbaar is, hulp bij seksuele klachten, rekening houden met seksualiteit bij gebruik van vrijheid beperkende maatregelen of medicatie en het kunnen aanschaffen van seksueel prikkelende materialen.

2. Cliënten ondersteunen in een gezonde seksuele ontwikkeling

Seksuele problemen versterken de psychiatrische problemen in veel gevallen. Klachten op relationeel of seksueel gebied kunnen leiden tot frustraties, meer gevoelens van eenzaamheid, minder zelfvertrouwen en een minder positief zelfbeeld. Bespreek het thema seksualiteit daarom altijd met cliënten.

Als cliënten kwetsbaar zijn voor onbedoelde zwangerschappen of soa's of als er een vergroot risico is dat ze dader of slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is het belangrijk de seksuele weerbaarheid te vergroten. Seksuele vorming kan hierbij helpen.

3. Omgaan met ontremd gedrag of seksueel grensoverschrijdend gedrag

Sommige psychische stoornissen kunnen ontremd gedrag veroorzaken. Seksuele frustraties kunnen ook ten grondslag liggen aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het opstellen en handhaven van omgangsregels is van belang: wat is wel en wat is niet geoorloofd. Belangrijk om in een protocol op te stellen hoe  om te gaan met incidenten, waarin zowel aandacht is voor ondersteuning van het slachtoffer als de dader. Voor beide geldt dat herhaling voorkomen moet worden. Het vlaggensysteem kan hierbij helpen,

Hoe maakt u een seksualiteitsbeleid?

Verder lezen

Voor stap 3 kunt u ook gebruik maken van de Handleiding voor het opstellen van seksualiteits- en veiligheidsbeleid van GGZ Nederland