Is er een probleem? Adviseren en doorverwijzen

Misschien bent u bang een beerput open te trekken als u over seksuele problemen of seksueel geweld begint. U staat er echter niet alleen voor. Zorg dat u weet naar wie u kunt doorverwijzen als u het probleem niet zelf kunt oplossen.

1. Geef advies en verwijs zonodig door

Bij seksuele problemen

Vaak is het al voldoende om te vertellen dat het normaal is dat de zwangerschap van invloed is op de beleving van seksualiteit. U kunt uw cliënt geruststellen, informatie geven en vragen beantwoorden. Mocht het probleem daar niet mee opgelost zijn, kunt u uw cliënt doorverwijzen. Voor seksuele problemen zoals verschil in seksueel verlangen, minder zin in seks en pijn bij het vrijen kan een vrouw (al dan niet samen met haar partner) altijd naar de huisarts. Als het nodig is kan de huisarts doorverwijzen naar een andere hulpverlener. Bijvoorbeeld een:

  • Seksuoloog: dit is een psycholoog of arts die gespecialiseerd is in seksuele problemen.
  • Fysiotherapeut: een fysiotherapeut kan helpen bij het vinden van een goede houding om prettig te vrijen, en om te leren ontspannen. Een bekkenbodemfysiotherapeut kan helpen bij het beter bewust maken van het onderlichaam en de spierspanning van de bekkenbodem.

Ook zijn er steeds meer verloskundigen die zich specialiseren in het onderwerp seksualiteit. Zij kunnen advies geven en weten wanneer iemand doorverwezen kan worden naar specialistische hulp. Het is handig om zo'n verloskundige in uw netwerk te hebben, dan kunt u cliënten altijd naar deze collega doorverwijzen.

Bij seksueel geweld

Lang niet alle vrouwen met negatieve seksuele ervaringen hebben behoefte aan hulp. Als hun ervaringen geen negatieve invloed hebben op de zwangerschap en bevalling, hoeft u daar ook niet op aan te dringen. Geven vrouwen aan wel graag hulp te willen, dan kunt u dit stappenplan volgen: Hulp na seksueel geweld.

2. Maak gebruik van protocollen en richtlijnen

Gebruik bestaande richtlijnen, meldcodes of vragenlijsten:

Binnenkort start de training Aandacht voor seksualiteit in de verloskundigenpraktijk! Meld u aan.