Hand stop seksueel geweld

Seksueel geweld

Seksueel geweld is een ernstige vorm van seksuele grensoverschrijding, die gepaard gaat met geweld of de dreiging van geweld.

Aanranding en verkrachting

Aanranding en verkrachting zijn vormen van seksueel geweld. Het gaat om seksuele handelingen (aanranding) of penetratie (verkrachting) waarbij geweld is gebruikt, is gedreigd met geweld of gebruik is gemaakt van een situatie of toestand waarin iemand niet in staat is te weigeren (bijvoorbeeld door alcohol- of drugsgebruik).

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik is elke vorm van seksueel contact tussen een volwassene en een kind, of andere situaties waarin misbruik wordt gemaakt van een leeftijds- of machtsverschil. Bijvoorbeeld wanneer een leerkracht seks heeft met een leerling, of een hulpverlener met een cliënt.

Mogelijke klachten

Seksueel geweld kan ingrijpende gevolgen hebben. Bijna de helft van de mannen en meer dan de helft van de vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld heeft naar eigen zeggen klachten of problemen als gevolg hiervan. Het gaat hierbij vooral over psychische, seksuele en relationele problemen (Seksuele gezondheid in Nederland, 2017).

Lees meer over mogelijke klachten.

Schaamte & victim blaming

Het is voor slachtoffers niet altijd makkelijk om te vertellen wat hun is overkomen of hulp te zoeken. Soms schamen ze zich en denken dat het hun eigen schuld is geweest. Omdat ze zich er niet fysiek tegen hebben verzet bijvoorbeeld. Freezing is een bekend verschijnsel tijdens bedreigende situaties: iemand bevriest als het ware, en is niet meer in staat zich te verzetten of te vluchten. Soms is er ook sprake van een lichamelijke respons op het geweld, waardoor het lijkt of het slachtoffer er toch opgewonden van raakt. Maar deze lichamelijke respons is een angstreactie, en heeft niks met seksuele opwinding te maken. Niet zelden wordt het gevoel zelf verantwoordelijk te zijn geweest voor het geweld versterkt door reacties uit de omgeving. Slachtoffers worden niet altijd geloofd of ze krijgen zelf de schuld: hadden ze maar niet in dat korte rokje over straat moeten lopen of met die vreemde man mee moeten gaan naar huis. Dit wordt victim blaming genoemd. 

Voor professionals

 

Gerelateerde tips en tools