Hand stop preventie seksuele grensoverschrijdend

Preventie

Preventie van (online)seksueel grensoverschrijdend gedrag vindt op verschillende niveaus plaats. Van het ondersteunen van een gezonde seksuele ontwikkeling tot een adequaat seksualiteitsbeleid binnen een zorginstelling.

Maak seksualiteit bespreekbaar

Als professional draag je bij aan een gezonde cultuur rondom seksualiteit door positieve normen ten aanzien van gender en seksualiteit uit te dragen. U kunt laten zien dat u seksualiteit normaal, waardevol en bespreekbaar vindt. Ondersteun een gezonde seksuele ontwikkeling, het kennen van de eigen wensen en grenzen en het communiceren hierover. Dit maakt mensen in een kwetsbare positie weerbaarder.

Ondersteun jongeren

In het basis- en middelbaar onderwijs wordt veel aandacht besteed aan seksuele vorming. Hierdoor leren jongeren vanaf jonge leeftijd hun wensen en grenzen herkennen en aangeven. Als professional kunt u een gezonde seksuele ontwikkeling ondersteunen door seksualiteit bespreekbaar te maken. Ook kunt u ouders ondersteunen bij de seksuele opvoeding. Voor meer informatie over seksualiteit kunt u jongeren verwijzen naar Sense.info, ouders kunt u verwijzen naar opvoeden.nl.

Doorbreek schadelijke stereotypes

Stereotype opvattingen over gender en seksualiteit verhogen het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zoals het idee dat verkrachting een meisjes eigen schuld is, als zij zich sexy en uitdagend kleedt. Of de dubbele moraal, waardoor meisjes die seksueel actief zijn als slet worden gezien, en jongens als held. Ook het idee dat jongens altijd zin hebben en hun lustgevoelens niet kunnen beheersen is een schadelijke mythe. Als professional kunt u dit soort opvattingen doorbreken door ze te benoemen en aan de kaak stellen en hetzelfde gedrag bij jongens en meiden niet anders te beoordelen. Iemand die seksueel heel actief is, is niet stoer of een slet maar die vindt seks waarschijnlijk erg leuk.

Betrek jongens en mannen

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet alleen een probleem voor vrouwen. Ook jongens en mannen kunnen slachtoffer worden. Bovendien lopen zij een groter risico op daderschap. Betrek daarom ook jongens en mannen bij de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook jongens hebben veel vragen over daten, flirten en seks, maar vinden het vaak moeilijker deze te stellen.

Empower risicogroepen

Meisjes, vrouwen en LHBTI-personen lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van seksueel geweld. Wees u bewust van de maatschappelijke ongelijkheid waardoor  vrouwen en mensen die niet aan de stereotiepe gendernormen voldoen meer kwetsbaar zijn. Ook jongeren en mensen met een beperking worden vaker slachtoffer van seksueel geweld, onder meer omdat zij zich vaker in een afhankelijke positie bevinden. Bespreek dit met uw cliënten en kijk wat zij nodig hebben om steviger in hun schoenen te staan. Er zijn verschillende preventieprogramma’s ontwikkeld om mensen uit risicogroepen weerbaarder te maken. Ook een positief zelfbeeld kan een beschermende factor zijn.

Tijdig signaleren van risicogedrag

Het tijdig signaleren van risicogedrag is een belangrijke stap in de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een methode hiervoor is het vlaggensysteem, dat handvatten biedt om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en beoordelen. Een adequaat seksualitietsbeleid helpt zorgorganisaties en scholen bij het tijdig signaleren en ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag. Lees meer over het ontwikkelen van een seksualiteitsbeleid.

Gerelateerde tips en tools