Doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg

Genderteams

Er zijn in Nederland drie genderteams: in Amsterdam, Leiden en Groningen. In Groningen worden volwassen mensen met genderdysforie uit de drie noordelijke provincies behandeld. In Leiden kinderen en adolescenten, en in Amsterdam kinderen, adolescenten en volwassenen. Het genderteam van het VUmc in Amsterdam is het grootste in Nederland. De genderteams hebben te kampen met lange wachtlijsten.

Kinderen en adolescenten

Genderdysforie kan al op jonge leeftijd zichtbaar worden. In veel gevallen verdwijnen genderdysfore gevoelens van kinderen echter wanneer zij in de puberteit komen. Wanneer ouders vermoeden dat hun kind genderdysforie heeft, kunnen zij zich aanmelden bij de genderteams van Amsterdam en Leiden. Kinderen worden tot hun twaalfde niet behandeld, maar kunnen zich wel laten diagnosticeren. Op hun twaalfde wordt vervolgens opnieuw een uitgebreide diagnose afgenomen. Als het kind nog steeds genderdysforie heeft en voldoende draagkracht om de behandeling aan te kunnen, kan het puberteitsremmers krijgen. Dit stelt lichamelijke veranderingen als baard- en borstgroei uit en geeft het kind tijd om te onderzoeken of het door wil gaan met de behandeling. Met zestien jaar kunnen cross-sex hormonen worden toegediend (testosteron of oestrogenen). Vanaf het achttiende jaar kunnen operaties worden toegepast. Ook adolescenten die zich na hun twaalfde, maar vóór hun achttiende voor het eerst melden bij het genderteam, komen in aanmerking voor deze behandeling. Zij moeten wel eerst gediagnosticeerd worden.

Volwassenen

De meeste aanmeldingen bij de genderteams komen van volwassenen. Ook zij worden eerst gediagnosticeerd. Wanneer zij genderdysforie hebben en voldoende draagkracht om de behandeling aan te kunnen, kunnen zij met hormoonbehandeling beginnen. Zij moeten dan een jaar lang geheel in de gewenste geslachtsrol leven. Na dat jaar kunnen zij zich aanmelden voor eventuele geslachtsoperaties. Ook gedeeltelijke behandeling is mogelijk.

Psychische en psychosociale zorg

Ook psychische en psychosociale zorg zijn vaak van belang voor transgenders. Transvisie Zorg is een landelijke instelling die op dit terrein bijzonder veel ervaring heeft. Naast individuele gesprekken bieden zij ook hulpverleningsgroepen. In het hele land zitten verder ggz-instellingen en vrijgevestigde therapeuten met de nodige ervaring en expertise. Hieronder zijn ook seksuologen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij een genderteam of bij Transvisie Zorg.

Lotgenotencontact

Er zijn transgendergroepen in het hele land. Bij Transvisie of bij Vereniging Genderdiversiteit kunt u navragen of er ook een in uw regio is. Patiëntenorganisatie Transvisie in Amsterdam heeft ook groepen voor partners, ouders en kinderen van transgenders. Contact via internet is ook mogelijk, bijvoorbeeld bij www.t-nederland.nl.

Seksuologische zorg

Transgenders hebben vaker dan gemiddeld last van seksuele problemen, waarbij het transgender-zijn een rol kan spelen. Verschillende seksuologen hebben ervaring en expertise rondom de zorg aan transgenders. U kunt bij Transvisie Zorg navragen of er iemand in uw regio werkt.