Hoe vinden biculturele LHBT's hun eigen weg?

Hoe biculturele LHBT’s uiteindelijk met hun seksuele oriëntatie of transgender gevoelens omgaan, verschilt per persoon. Onderzoek onder biculturele homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen laten diverse strategieën zien. Dit kan een belangrijke inspiratiebron zijn voor biculturele LHBT's die zoekende zijn hoe er mee om te gaan.

Subtiele strategieën

Lang niet alle biculturele homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen vinden het nodig om uit de kast te komen. Zij hanteren liever subtiele strategieën om positieve veranderingen in hun leven tot stand te brengen, zonder grote opschudding te veroorzaken. Zoals:

  • Niet expliciet benoemen van seksuele identiteit. Veel biculturele LHBT's groeien op in een gezin waar niet over seks en (hetero)seksualiteit gesproken wordt, dus is er ook geen directe noodzaak te vertellen dat ze homoseksueel zijn.

  • Geen acceptatie vragen van de ouders, maar begrip tonen voor hun oordeel. Niet de confrontatie aangaan, maar een zachte aanpak die de relatie zo min mogelijk schaadt.
  • Niet de seksuele identiteit als zodanig naar buiten brengen, maar wel laten zien wie je partner is.
  • Andere zachte aanpakken als: Beetje bij beetje vertellen, alleen sommige familieleden in vertrouwen nemen of eerst uit huis gaan alvorens je seksuele identiteit te onderzoeken.

Publieke strategieën

Natuurlijk zijn er ook biculturele LHBT's die wel uit de kast (willen) komen. Vaak niet alleen om verandering in hun eigen leven te bewerkstelligen, maar ook de sociale en morele beperkingen aan de kaak te stellen. Dit kan veel voldoening geven omdat het bijdraagt aan het welzijn van anderen, die nog in de kast zitten en zich geïsoleerd voelen. Maar dit brengt ook risico’s met zich mee. Veel activisten zijn bedreigd en geconfronteerd met geweld op straat en met afwijzing door (leden van) de familie. De afwijzing gaat niet zozeer over de seksuele identiteit, maar wel over het publiek maken ervan.

Informatie voor u als professional

  • Hoe ondersteunt u biculturele LHBT's?
  • Over diplomatie en activisme. Dit artikel verkent hoe homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen met verschillende culturele achtergronden hun identiteit(en) ervaren, uiting geven aan hun seksuele identiteit en hoe ze omgaan met mogelijke wrijving tussen verschillende identiteiten. Door Marianne Cense (Rutgers), verschenen in Raffia.
  • Verhalen van biculturele LHBT's: Diverse filmpjes en brochures waarin biculturele LHBT's zelf aan het woord komen over de knelpunten die ze tegenkomen en hoe ze daarmee omgaan.

Uitgelichte materialen en trainingen