seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Seksuele problemen

 • Samenvatting

  Er is weinig bekend over seksuele problemen bij vroeg-adolescenten. Wel lijkt de kans op beschadiging van de vagina en pijn bij geslachtsgemeenschap groter wanneer geslachtsgemeenschap voor of binnen enkele jaren na de menarche plaatsvindt. Onder jongeren van 15 tot 18 jaar hebben meisjes al vaker dan jongens seksuele problemen. Ook bij jongens tussen 19-24 jaar komen seksuele problemen relatief weinig voor. Bij meisjes komen ze juist relatief veel voor. 42% van de meisjes geeft aan ten minste één seksueel probleem te hebben. Het betreft vooral orgasmeproblemen, lubricatieproblemen en dyspareunie. Onder vrouwen van 25 tot en met 39 jaar komen minder problemen voor dan onder jongere vrouwen. Tijdens de zwangerschap en vlak na de bevalling zeggen meer vrouwen dat geslachtsgemeenschap pijnlijk is. Onder mannen van 25 tot en met 39 jaar zijn seksuele problemen zeldzaam. Premature ejaculatie komt het meeste voor: bij 13% van de mannen van deze leeftijd. Het percentage vrouwen met seksuele problemen neemt toe rond de overgang. Ook bij mannen neemt de prevalentie van seksuele disfuncties toe met het ouder worden. Bij mannen boven de 55 komen erectieproblemen het meest voor, gevolgd door verminderd verlangen en premature ejaculatie. Mannen van boven de 70 vinden het minder erg als hun penis minder of niet stijf wordt, dan mannen onder de 70.

 • Vroege adolescentie (12 tot en met 14 jaar)

  De meeste jongeren zijn op deze leeftijd nog niet seksueel actief. Daardoor is er nauwelijks iets bekend over seksuele problemen in deze levensfase. Wel lijkt de kans op beschadiging van de vagina en pijn bij geslachtsgemeenschap groter wanneer geslachtsgemeenschap voor of binnen enkele jaren na de menarche plaatsvindt. Dit valt op grond van de omvang, elasticiteit en lubricatie van de vagina te verwachten.

 • Midden adolescentie (15 tot en met 18 jaar)

  Meisjes van 15 tot 18 jaar hebben vaker dan jongens van deze leeftijd last van geen zin in seks, opwindings- en orgasmeproblemen en pijn. Jongens rapporteren vaker dan meisjes dat ze last hebben van te snel klaarkomen. Het gaat hier in alle gevallen om problemen die regelmatig of vaker voorkomen en waar men last van heeft. Jongens zeggen ook iets vaker dan meisjes dat ze last hebben van overmatig seksueel verlangen.

 • Late adolescentie (19 tot en met 24 jaar)

  Seksuele problemen komen bij jongens relatief weinig voor in deze levensfase. Voortijdig klaarkomen is het meest gerapporteerde probleem. Bij meisjes komen seksuele problemen in deze levensfase juist relatief veel voor. 42% van de meisjes geeft aan ten minste één seksueel probleem te hebben dat regelmatig of vaker voorkomt en waar men last van heeft. Het betreft vooral orgasmeproblemen, lubricatieproblemen en dyspareunie. Meisjes die hoge eisen stellen aan zichzelf hebben een grotere kans op pijnklachten. Seksuele functieproblemen komen bij  jongens en meisjes vaker voor wanneer iemand fysiek seksueel geweld heeft meegemaakt.

 • Volwassenheid (25 tot en met 39 jaar)

  Onder vrouwen van 25 tot en met 39 jaar komen orgasmeproblemen, problemen met de subjectieve opwinding en lubricatieproblemen het meeste voor. Dit is wel minder geworden dan in de vorige levensfase. Tijdens de zwangerschap zeggen meer vrouwen dat geslachtsgemeenschap pijnlijk is. Vrouwen die recent zijn bevallen hebben ook vaker seksuele problemen. Het gaat dan vooral om pijnklachten, zoals pijn aan het perineum of dyspareunie. Het risico hierop is vooral groot wanneer het perineum beschadigd is tijdens de bevalling. Onder mannen van 25 tot en met 39 jaar zijn seksuele problemen zeldzaam. Premature ejaculatie komt het meeste voor: bij 13% van de mannen van deze leeftijd.

 • Midlife (40 tot en met 54 jaar)

  Meer dan 1 op de 5 vrouwen tussen de 40 en 54 jaar heeft minstens één seksueel probleem. Meestal gaat het dan om lubricatieproblemen, orgasmeproblemen of problemen met de subjectieve opwinding. Het percentage vrouwen met seksuele problemen neemt toe rond de overgang. Pijn bij het vrijen en lubricatieproblemen zijn vaak een gevolg van opwindingsproblemen. Bij voldoende erotische stimulatie lijken de lagere oestrogeenniveaus van na de overgang de opwinding van vrouwen niet in de weg te hoeven staan. Bij mannen komen in deze levensfase nog niet veel seksuele problemen voor. 16% van de mannen in deze leeftijdsgroep heeft tenminste één seksueel probleem. Dat zijn vooral premature ejaculatie en erectieproblemen.

 • Derde levensfase (55 tot en met 74 jaar)

  Aan het begin van deze levensfase hebben nog niet veel mannen last van een erectieprobleem. Door de afnemende hoeveelheid vrij testosteron, eventueel in combinatie met een chronische aandoening, neemt de kans op een erectieprobleem of verminderd seksueel verlangen bij mannen wel geleidelijk toe. Bij vrouwen is er door de lagere concentraties oestrogenen soms sprake van vaginale atrofie. Toch hebben vrouwen van 55 jaar en ouder ongeveer even vaak last van een seksueel probleem als vrouwen van 40 tot 55 jaar. Lubricatieproblemen worden door vrouwen in deze levensfase het meest gerapporteerd, meer dan door jongere vrouwen.

 • Vierde levensfase (75 jaar en ouder)

  De prevalentie van seksuele disfuncties neemt toe met het ouder worden. Bij mannen komen erectieproblemen het meest voor, gevolgd door verminderd verlangen en premature ejaculatie. 14% van deze mannen gebruikt medicijnen of supplementen om het seksuele functioneren te verbeteren. Mannen van boven de 70 zeggen er minder last van te hebben als hun penis minder of niet stijf wordt, dan mannen onder de 70. Onder vrouwen komen verminderd verlangen, lubricatieproblemen en orgasmeproblemen het meest voor. Ondanks het feit dat vrouwen minstens even vaak een seksueel probleem rapporteren, spreken ze hier veel minder vaak over met een arts.