seksuele_levensloop

De seksuele levensloop

Genderdysforie + Midlife (40 tot en met 54 jaar)

  • Genderdysforie + Midlife (40 tot en met 54 jaar)

    In deze leeftijdsgroep komt het vaker voor dat mensen gevoelens van onvrede met het biologische geslacht verborgen houden. Soms lukt het redelijk om het geboortegeslacht te accepteren. Dat geldt vooral wanneer bijkomende psychische problemen succesvol behandeld zijn, iemands geloofsovertuiging onverenigbaar is met een geslachtsaanpassende behandeling, het uiterlijk het lastig maakt om door te gaan voor het gewenste geslacht of iemand bang is belangrijke personen kwijt te raken. Sommige mensen met genderdysfore gevoelens stellen geslachtsaanpassing uit tot ze kinderen hebben grootgebracht. Dat zijn vooral biologische mannen die op vrouwen vallen.