De seksuele levensloop

Wat is normaal en wat is uitzonderlijk seksueel gedrag? Om dit te kunnen beoordelen is het belangrijk om te weten hoe de gemiddelde seksuele ontwikkeling er uitziet. Kennis van de seksuele levensloop geeft u aanknopingspunten voor adequate ondersteuning.

De seksuele levensloop

Als u onvoldoende kennis heeft over de gemiddelde seksuele ontwikkeling, kan het gebeuren dat u bepaald gedrag beoordeelt als problematisch, terwijl dat voor een bepaalde leeftijd juist heel passend gedrag is. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die doktertje spelen, of ouderen in een verzorgingstehuis die seksueel actief zijn. 

Het kan ook gebeuren dat u problematische seksuele ontwikkelingen per ongeluk over het hoofd ziet. 

De seksuele levensloop begint al bij de conceptie en loopt door tot aan het eind van iemands leven. Op deze website vindt u een beschrijving van onder meer gedrag, gevoelens, risico's, lichaamsbeeld en genderidentiteit. De seksuele ontwikkeling vindt plaats in een context van biopsychosociale factoren. Ook deze worden hier beschreven.

 

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van het literatuuronderzoek 'Van alle leeftijden, de seksuele levensloop van conceptie tot overlijden', door Hanneke de Graaf (Rutgers WPF, 2013).
Overzicht van de bronnen die voor dit onderzoek zijn gebruikt.