Wanneer verwijst u door naar welke specialist?

Als uw cliënt een seksueel probleem heeft dat u zelf niet kunt behandelen of dat niet tot uw takenpakket behoort, kunt u hem of haar doorverwijzen.

Seksuele problemen/disfuncties:

 • Bij niet-complexe problematiek bij mensen zonder bijkomende somatische of psychische problemen: naar vrijgevestigde seksuoloog NVVS.
 • Bij ernstigere psychische of relationele problematiek: naar vrijgevestigde seksuoloog NVVS.
 • Bij ernstige somatische comorbiditeit of als aanvullend lichamelijk onderzoek of diagnostiek gewenst is: naar vrijgevestigde arts-seksuoloog NVVS of naar een polikliniek seksuologie van een ziekenhuis.
 • Bij benodigde begeleiding bij ontspanning van de bekkenbodem en/of bij het (leren) focussen op lichamelijke sensaties: naar bekkenbodemfysiotherapeut.

Seksueel geweld:

Seksuele oriëntatie:

 • Bij identiteitsverwarring: naar een seksuoloog NVVS met specifieke kennis op dit gebied.
 • Bij seksuele problemen bij een homoseksuele man, vrouw of paar: naar een seksuoloog met specifieke kennis op dit gebied.
 • Op de website Switchboard zijn hulpverleners te vinden die ervaring hebben met holebi’s. Diverse lokale GGD-en/ Sense hebben ook een overzicht van hulpverleners met ervaring met de LHBT groep.

Bij onbedoelde zwangerschap:

 • Bij twijfel over uitdragen of beëindigen zwangerschap: naar een organisatie voor de begeleiding van zwangerschapsbesluitvorming, als het Fiom en Siriz.
 • Bij wens tot zwangerschapsafbreking: naar een abortuskliniek CASA klinieken (begeleiding en hulp bij zwangerschapsafbreking; abortus en abortuspil).

Gender:

 • Bij geen wens tot geslachtsaanpassing en geen psychopathologische comorbiditeit: naar een psychotherapeut/seksuoloog NVVS met specifieke kennis op dit gebied.
 • Bij enige aanwijzing voor psychopathologische comorbiditeit: naar tweedelijns GGZ met een multidisciplinair team
 • Bij wens tot geslachtsaanpassing: naar het genderteam van het VUMC of het UMCG.
 • Er is ook een overzicht van gespecialiseerde Transgender hulpverlening. 

Soa:

Bron: Informatie is met name afkomstig uit: Seksuele Gezondheidszorg Deel I, Handboek Soa (RIVM en Soa Aids Nederland, 2009) en Seksuele Gezondheidszorg Deel II, Handboek Seksualiteit en Reproductie (RIVM, 2009).

 

Uitgelichte tips en tools