Waar let u op bij bij ouders en kinderen?

Kinderen doorlopen vanaf jonge leeftijd een seksuele ontwikkeling. Als zorgprofessional kunt u ouders hierover informeren en begeleiding bieden. Maar hoe maakt u seksualiteit bij hen bespreekbaar?

8 tips om met ouders over seksualiteit te praten

 

 1. Maak duidelijk dat dit thema van belang is voor een gezonde ontwikkeling van het kind en wat uw rol hierin kan zijn.
  Geef aan dat u met uw vakkennis kunt helpen bij achterhalen van oorzaken en het vinden van oplossingen voor problemen rondom de seksuele ontwikkeling. Zo maakt u duidelijk dat een gesprek over seksualiteit een doel heeft, en dat u niet zomaar uit nieuwsgierigheid erover begint.
 2. Leg uit dat kinderen vanaf jonge leeftijd een seksuele ontwikkeling doorlopen. 
  Stel proactief vragen over de seksuele ontwikkeling tijdens de contactmomenten. Ouders maken zich hier soms onnodig zorgen over, of weten niet welk gedrag gezond of risicovol is. Met goede voorlichting en advies over de seksuele ontwikkeling van kinderen kunnen ouders vaak al gerustgesteld worden.
  Voorbeelden: 
  o  Op deze leeftijd is het normaal om seksuele spelletjes met andere kinderen te spelen. Ziet u dit ook bij uw kind?
  o  Maakt u zich wel eens zorgen over de seksuele ontwikkeling van uw kind?
 3. Neem de zorgen van ouders serieus.
  Geef ouders de ruimte om hun verhaal te vertellen. Vraag door naar feiten en observeerbaar gedrag van het kind. Leg de ouders uit dat u dit doet om de situatie goed in beeld te krijgen.
  Hoe kunt u reageren op zorgen van ouders? 
  Voorbeelden: 
  o    Leg uit dat het seksuele gedrag veelvoorkomend is en een functie heeft voor het kind.
  o    Vertel ouders dat het seksuele gedrag meestal na verloop van tijd weer over gaat.
  o    Informeer ouders over relevante criteria om te beoordelen of seksueel gedrag normaal en toelaatbaar is.
 4. Vertel de ouders in welke ontwikkelingsfase het kind zich bevindt.
  Leg ook uit wat voor die fase geschikte gespreksonderwerpen zijn.
 5. Vraag of en hoe ouders ondersteund willen worden.
  Geef tips over het stellen van regels en begeleiding van de seksuele ontwikkeling.
 6. Leg uit wat u doet
  Geef bij lichamelijk onderzoek zowel de ouders als de kinderen uitleg waarom u bepaalde handelingen verricht.
 7. Respecteer de opvattingen van de ouders.
  Wees er bewust van dat sommige ouders, met name gelovige ouders, zorgen en vragen over de seksuele ontwikkeling van hun kind liever niet bespreken als hun kind er bij is.
 8. Verplaats u in het kind.
  Kinderen tot acht jaar stellen zelf vaak nog zonder schroom vragen aan hun ouders over seksualiteit. Vanaf een jaar of acht kan dit omslaan en kunnen kinderen zich meer schamen voor deze vragen. Kinderen zijn zich op deze leeftijd meer bewust van sociale normen (seks is privé) en krijgen meer behoefte aan privacy.

Bron: JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling 0 - 19 jaar