Omgaan met ervaringen met seksueel geweld

Tijdens een gesprek over seksualiteit kunnen ook minder leuke ervaringen ter sprake komen. Hoe gaat u er mee om als blijkt dat uw cliënt slachtoffer is van seksuele grensoverschrijding?

Als ik vermoed dat er sprake is van seksueel misbruik overleg ik altijd met mijn collega's en vraag ik advies bij het meldpunt kindermishandeling. Zoiets kan je niet alleen, daar heb je echt anderen bij nodig.

Yrma Atema
Jeugdarts in Den Haag

Een stappenplan

 

 1. Vraag of de cliënt erover wil praten.
   
 2. Daarna kunt u vervolgvragen stellen, zoals: heeft u er nog last van, heeft u er ooit eerder over gesproken, heeft u ooit professionele hulp gekregen? Als u verloskundige bent, kunt u vragen of het invloed heeft op hoe uw cliënt de zwangerschap beleeft en hoe zij aankijkt tegen de bevalling.
   
 3. Bespreek aan welke begeleiding de cliënt behoefte heeft. Vraag naar de huidige situatie en maak een inschatting van de veiligheid op dit moment. Verwijs door naar Slachtofferhulp Nederland, algemeen maatschappelijk werk of Korrelatie. Meer verwijsmogelijkheden vindt u op www.seksueelgeweld.info en www.slachtofferwijzer.nl
   
 4. Denkt de cliënt na over het doen van aangifte? Geef uw cliënt dan informatie hierover:
  1. Leg het verschil tussen een melding en aangifte uit.
  2. Leg uit dat je het beste zo snel mogelijk naar de politie kan gaan, maar dat het ook jaren later nog mogelijk is om aangifte te doen
  3. Wijs op de mogelijkheid een informatief gesprek te hebben met een zedenrechercheur die over de juridische mogelijkheden en vereisten vertelt.
  4. Leg uit dat je in principe aangifte doet in de gemeente waar het delict is gepleegd.
  5. Raad aan om bij de balie van het politiebureau kort en duidelijk te vertellen waar het over gaat. Bijvoorbeeld: 'Ik wil aangifte doen van seksueel geweld'.
  6. Vertel dat je iemand mee mag nemen.
  7. Vertel dat het gesprek ook thuis plaats mag vinden.
  8. Vertel dat je aan kan geven of je het gesprek liever met een man of vrouw voert.
    
 5. Vermoedt u dat uw cliënt nu te maken heeft met seksueel geweld en/of gevaar loopt? Aarzel niet om te handelen. Door uw vermoedens bespreekbaar te maken kunt u de situatie veranderen. Seksueel misbruik van kinderen kunt u altijd - eventueel anoniem - melden bij Veilig Thuis. Ook kunt u (anoniem) melding doen bij de politie. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt u een melding te maken als er sprake is van geweld in huiselijke kring.

Meldcodes en meer informatie

Verder lezen