Cultuursensitief werken

Elke cliënt neemt zijn of haar eigen taal, cultuur, ziektebeleving en gebruiken mee naar de spreekkamer. Seksuele gewoontes verschillen per cultuur, evenals opvattingen over bijvoorbeeld anticonceptie, fertiliteit, man-vrouw verhoudingen, maagdelijkheid of homoseksualiteit. Hoe gaat u hiermee om?

Door ruimte te geven voor de culturele visie en de beleving van de cliënt, krijgt u als zorgprofessional zicht op de context waarbinnen de zorgvraag valt. Dit verbetert niet alleen de onderlinge communicatie, maar geeft ook zicht op mogelijke belemmeringen of kansen voor adequate zorg.

Cultuursensitief werken is rekening houden met de cultuur waartoe iemand zich rekent, maar vooral open staan voor de persoon waarmee u in gesprek bent. Cultuur is van invloed is op seksueel gedrag en seksuele attitudes en beleving, maar is niet het enige aspect wat van invloed is. Zaken als gender, sociaal economische klasse, leeftijd en opleidingsniveau spelen evengoed een belangrijke rol. Daarnaast herkent lang niet iedereen zich in het stereotiepe beeld van seksualiteit binnen de eigen cultuur, individuele verschillen zijn groot. Benader uw clienten daarom altijd in eerste plaats als individu. 

Uitgelichte tips & tools