Promotie

Vindt u het ook belangrijk dat zorgprofessionals seksualiteit bespreekbaar maken? Help ons dan mee seksindepraktijk.nl te promoten. Hieronder vindt u zowel algemeen als doelgroepspecifiek promotiemateriaal waaronder nieuwsberichtjes, voorbeeldtweets en filmpjes. U kunt deze inzetten bij promotie op uw eigen kanalen.

Hebt u suggesties voor promotie? Laat het ons weten!

Inhoudsopgave

Algemeen

1. Promotiefoto's

Klik op de foto om deze in hoge resolutie te downloaden     Klik op de foto om deze in hoge resolutie te downloaden
Klik op de promotiefoto's om deze te downloaden in hoge resolutie voor eigen gebruik

2. Persbericht bij lancering van de website

3. Nieuwsbericht

Seksindepraktijk.nl: voor alle  zorgprofessionals

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van het leven. Er zijn allerlei momenten waarop seksualiteit zich ontwikkelt of een nieuwe wending krijgt. Seksualiteit zou dus een normaal en vanzelfsprekend gespreksonderwerp moeten zijn in de zorgpraktijk. Maar vaak vinden cliënten het lastig om er over te beginnen en weten ook zorgprofessionals er niet altijd raad mee. Door seksualiteit bespreekbaar te maken verlaagt u de drempel voor uw cliënt. Op Seksindepraktijk.nl leest u hoe u dit doet.

Informatie en tips
Rutgers ontwikkelde deze website speciaal voor mensen werkzaam in de zorg. U vindt er handige tips en tools om seksualiteit op professionele wijze bespreekbaar te maken. Wat zijn goede momenten om over seksualiteit te beginnen? Hoe ga ik om met cultuurverschillen? Welke termen kan ik gebruiken? Op de website staat ook achtergrondinformatie over thema’s als de invloed van chronische ziektes en medicijnen, genderdysforie en seksuele disfuncties. En u vindt er informatie over de seksuele levensloop, vanaf de conceptie tot op hoge leeftijd. Want seksualiteit is iets van alle leeftijden.

Bespreekbaar maken
Als zorgprofessional heeft u een belangrijke rol in het ondersteunen van mensen in hun seksuele levensloop. Door seksualiteit bespreekbaar te maken, kunt u onnodige zorgen wegnemen of problemen voorkomen. Seksindepraktijk.nl geeft u handvatten om uw patiënten van jong tot oud te ondersteunen in hun seksuele gezondheid en ontwikkeling.

Ga naar de website: http://www.seksindepraktijk.nl

4. Kort nieuwsbericht

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van het leven. Als zorgprofessional heeft u een belangrijke rol in het ondersteunen van mensen in hun seksuele levensloop en het signaleren van problemen daarin.  Seksindepraktijk.nl  geeft u informatie, handvatten en tips voor het bespreekbaar maken van seksualiteit.  www.seksindepraktijk.nl

5. Voorbeeld tweets

Seksualiteit moet een normaal en vanzelfsprekend onderwerp zijn in de zorgpraktijk. De site www.seksindepraktijk.nl helpt u daarbij #SIDP

Verlaag de drempel voor uw cliënt om over seksualiteit te praten. Lees hoe dat kan op www.seksindepraktijk.nl  #SIDP

Seksualiteit verandert met de leeftijd en bij ingrijpende gebeurtenissen. Zorgprofessional: speel erop in! www.seksindepraktijk.nl #SIDP

Hoe bespreek je seksueel geweld? Op de site voor zorgprofessionals vindt u een stappenplan: www.seksindepraktijk.nl  #SIDP

Seksualiteitsbeleid voor uw instelling maken? Op www.seksindepraktijk.nl leest u hoe het kan. #SIDP

6. Animatiefilmpje seksuele levensloop

https://www.youtube.com/watch?v=1Tp9iSCQHGE | Gebruik het filmpje uitsluitend in relatie tot seksindepraktijk.nl en verwijs in uw tekst ook altijd naar de website.


Huisartsenpraktijk

 

1. Nieuwsbericht

Seksindepraktijk.nl: ook voor huisartsen

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van het leven. Er zijn allerlei momenten waarop seksualiteit zich ontwikkelt of een nieuwe wending krijgt. Uw patiënten kunnen hierover vragen hebben. Maar vaak vinden mensen het lastig om met deze vragen naar de huisarts te stappen. Soms weten ze ook niet dat er hulp mogelijk is bij seksuele problemen. Als huisarts kunt u de drempel voor uw patiënten verlagen. Op Seksindepraktijk.nl leest u hoe u dit doet.

Informatie en tips
Rutgers ontwikkelde deze website speciaal voor mensen werkzaam in de zorg. U vindt er handige tips en tools om seksualiteit op professionele wijze bespreekbaar te maken. Wat zijn goede momenten om over seksualiteit te beginnen? Hoe ga ik om met cultuurverschillen? Welke termen kan ik gebruiken? Op de website staat ook achtergrondinformatie over thema’s als de invloed van chronische ziektes en medicijnen, genderdysforie en seksuele disfuncties. En u vindt er informatie over de seksuele levensloop, vanaf de conceptie tot op hoge leeftijd. Want seksualiteit is iets van alle leeftijden.

Bespreekbaar maken
Als huisarts heeft u een belangrijke rol in het ondersteunen van mensen in hun seksuele levensloop. Door seksualiteit bespreekbaar te maken, kunt u onnodige zorgen wegnemen of problemen voorkomen. Seksindepraktijk.nl geeft u handvatten om uw patiënten van jong tot oud te ondersteunen in hun seksuele gezondheid en ontwikkeling.

Ga naar de website: www.seksindepraktijk.nl

2. Kort  nieuwsbericht

Seksindepraktijk.nl: ook voor de huisarts

Als huisarts vragen patiënten u om hulp bij vragen of problemen op seksueel gebied. Ook heeft u een belangrijke rol in het ondersteunen van mensen in hun seksuele levensloop en het signaleren van problemen daarin. Seksindepraktijk.nl geeft u informatie, handvatten en tips voor het bespreekbaar maken van seksualiteit in uw praktijk.  www.seksindepraktijk.nl

3. Voorbeeld tweet

Handig voor huisartsenpraktijk: medicijnen en hun invloed op seksualiteit: bit.ly/QEiogY. Meer tips: www.seksindepraktijk.nl #SIDP

4. Filmpje huisartsenpraktijk

https://www.youtube.com/watch?v=uuriLkPMn-4 (huisartsen) en http://www.youtube.com/watch?v=FV_dqNqFcaA (praktijkverpleegkundige) | Gebruik het filmpje uitsluitend in relatie tot seksindepraktijk.nl en verwijs in uw tekst ook altijd naar de website.


De verloskundigenpraktijk

 

1. Nieuwsbericht

Seksindepraktijk.nl: ook voor verloskundigen

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van het leven. Ook tijdens de zwangerschap. Zwangere en pas bevallen vrouwen kunnen allerlei vragen hebben op dit gebied. Net als hun partners. Maar vaak vinden mensen het lastig om deze vragen aan hun verloskundige te stellen. Soms weten ze ook niet dat er hulp mogelijk is bij seksuele problemen. Als verloskundige kunt u de drempel voor uw cliënten verlagen. Op Seksindepraktijk.nl leest u hoe u dit doet.

Informatie en tips
Rutgers ontwikkelde deze website speciaal voor mensen werkzaam in de zorg. U vindt er handige tips en tools om seksualiteit op professionele wijze bespreekbaar te maken. Wat zijn goede momenten om over seksualiteit te beginnen? Naar wie kan ik doorverwijzen als ik het probleem zelf niet op kan lossen? Hoe ga ik om met cultuurverschillen? Op de website staat ook achtergrondinformatie over thema’s als de invloed van ervaringen met seksueel geweld op zwangerschap en bevalling, en de keuze voor anticonceptie na de bevalling. En u vindt er informatie over de seksuele levensloop, vanaf de conceptie tot op hoge leeftijd. Want seksualiteit is iets van alle leeftijden. Er zijn allerlei momenten in het leven waarop seksualiteit zich ontwikkelt of een nieuwe wending krijgt.

Bespreekbaar maken
Als verloskundige heeft u een belangrijke rol in het ondersteunen van mensen tijdens en na de zwangerschap. Door seksualiteit bespreekbaar te maken, kunt u onnodige zorgen wegnemen of problemen voorkomen. Seksindepraktijk.nl geeft u handvatten om dit op professionele wijze te doen.

Ga naar de website: www.seksindepraktijk.nl

2. Kort nieuwsbericht

Seksindepraktijk.nl: ook voor de verloskundige

Als verloskundige heeft u een belangrijke rol in het ondersteunen van mensen tijdens hun zwangerschap. Ook op het gebied van seksualiteit. Seksindepraktijk.nl geeft u informatie, handvatten en tips om seksualiteit in uw praktijk bespreekbaar te maken.  www.seksindepraktijk.nl

3. Voorbeeld tweet

Een zwangerschap heeft invloed op de beleving van seksualiteit.  www.seksindepraktijk.nl biedt info en tips voor verloskundigen #SIDP

4. Filmpje verloskundige praktijk

https://www.youtube.com/watch?v=c8WI_aMSc6A | Gebruik het filmpje uitsluitend in relatie tot seksindepraktijk.nl en verwijs in uw tekst ook altijd naar de website.


JGZ-instellingen en CJG’s

 

1. Nieuwsbericht

Seksindepraktijk.nl: ook voor de JGZ- en CJG-professional

Het stimuleren van een gezonde seksuele ontwikkeling en het adviseren over seksuele opvoeding zijn belangrijke taken van een JGZ- of CJG-professional. Kinderen, jongeren en ouders kunnen allerlei vragen hebben op dit gebied. Maar vaak vinden mensen het lastig om met deze vragen naar een professional te stappen. Soms weten ze ook niet dat ze met deze vragen bij u terecht kunnen. Als JGZ- of CJG-professional kunt u de drempel voor uw cliënten verlagen. Op Seksindepraktijk.nl leest u hoe u dit doet.

Informatie en tips
Rutgers ontwikkelde deze website speciaal voor mensen werkzaam in de zorg. U vindt er handige tips om seksualiteit op professionele wijze bespreekbaar te maken. Wat zijn goede momenten om over seksualiteit te beginnen? Waar let ik op in een gesprek met ouders? Hoe ga ik om met cultuurverschillen? Op de website vindt u de JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar met duidelijke handelingsadviezen en actietabellen. U vindt er ook achtergrondinformatie over thema’s als seksuele grensoverschrijding, seksuele oriëntatie en genderdysforie. En er staat makkelijk doorzoekbare informatie over de seksuele levensloop, vanaf de conceptie tot op hoge leeftijd. Zodat u weet welk gedrag passend is voor een leeftijdsfase, problemen op tijd kunt signaleren en ouders hierover kunt adviseren.

Bespreekbaar maken
Als JGZ- of CJG-professional heeft u een belangrijke rol in het ondersteunen van kinderen en jongeren in hun seksuele levensloop. Door seksualiteit bespreekbaar te maken, kunt u onnodige zorgen wegnemen of problemen voorkomen. Seksindepraktijk.nl geeft u handvatten om kinderen, jongeren en hun ouders te ondersteunen in hun seksuele gezondheid, ontwikkeling en opvoeding.

Ga naar de website: http://www.seksindepraktijk.nl

2. Kort nieuwsbericht

Seksindepraktijk.nl: ook voor de JGZ- en CJG-professional

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen allerlei vragen hebben op seksueel gebied. Als JGZ- of CJG-professional heeft u een belangrijke rol in het ondersteunen van kinderen en jongeren in hun seksuele levensloop. Seksindepraktijk.nl geeft u informatie, handvatten en tips voor het bespreekbaar maken van seksualiteit.  www.seksindepraktijk.nl

3. Voorbeeld tweet

Raadpleeg de JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 voor ondersteuning en advies www.seksindepraktijk.nl  bit.ly/1nKl6NW  #SIDP

4. Filmpje JGZ instellingen en CJG’s

https://www.youtube.com/watch?v=W6bPkn1BN5w | Gebruik het filmpje uitsluitend in relatie tot seksindepraktijk.nl en verwijs in uw tekst ook altijd naar de website.


Ouderenzorg

 

1. Nieuwsbericht

Seksindepraktijk.nl: ook voor medewerkers in de ouderenzorg

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van het leven. Ook ouderen kunnen hier nog tot op hoge leeftijd van genieten. Steeds meer zorginstellingen geven daarom aandacht aan seksualiteit en nemen maatregelen om de privacy van hun bewoners te waarborgen. Bewoners kunnen allerlei vragen hebben over seksualiteit. Maar vaak vinden mensen het lastig om met deze vragen naar een medewerker van een instelling te stappen. Soms weten ze ook niet dat er hulp mogelijk is bij seksuele problemen. Als medewerker in de ouderenzorg kunt u de drempel voor uw cliënten verlagen. Op Seksindepraktijk.nl leest u hoe u dit doet.

Informatie en tips
Rutgers ontwikkelde deze website speciaal voor mensen werkzaam in de zorg. U vindt er handige tips om seksualiteit op professionele wijze bespreekbaar te maken. Wat zijn goede momenten om over seksualiteit te beginnen? Hoe ga ik om met cultuurverschillen? Welke termen kan ik gebruiken? Op de website staat ook achtergrondinformatie over thema’s als grensoverschrijdend gedrag en de invloed van medicijnen en chronische ziektes. En u vindt er informatie over de seksuele levensloop, vanaf de conceptie tot op hoge leeftijd. Want seksualiteit is iets van alle leeftijden. Er zijn allerlei momenten in het leven waarop seksualiteit zich ontwikkelt of een nieuwe wending krijgt.

Bespreekbaar maken
Als medewerker in de ouderenzorg heeft u een belangrijke rol in het ondersteunen van mensen in hun seksuele levensloop. Door seksualiteit bespreekbaar te maken, kunt u onnodige zorgen wegnemen of problemen voorkomen. Seksindepraktijk.nl geeft u handvatten om uw cliënten te ondersteunen in hun seksuele gezondheid.

Ga naar de website: http://www.seksindepraktijk.nl

2. Kort nieuwsbericht ouderenzorg

Seksindepraktijk.nl: ook voor medewerkers in de ouderenzorg

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van het leven. Ook voor ouderen. Als medewerker in de ouderenzorg heeft u een belangrijke rol in het ondersteunen van mensen in hun seksuele levensloop en het signaleren van problemen daarin. Seksindepraktijk.nl geeft u informatie, handvatten en tips voor het bespreekbaar maken van seksualiteit. www.seksindepraktijk.nl

3. Voorbeeld tweet

Hoe ga je als instelling ouderenzorg om met bewoners die seks willen? Lees het op www.seksindepraktijk.nl: bit.ly/1lj1Zaf #SIDP

4. Filmpje ouderenzorg

https://www.youtube.com/watch?v=TXTL6MMj8dM | Gebruik het filmpje uitsluitend in relatie tot seksindepraktijk.nl en verwijs in uw tekst ook altijd naar de website.