Welke rol past bij u?

Als zorgprofessional kunt u seksualiteit op verschillende manieren bespreekbaar maken in uw werk. Door folders over seksualiteit op een zichtbare plek neer te leggen bijvoorbeeld, of door het tijdens een consult ter sprake te brengen als uw cliënt er niet over durft te beginnen. Een huisarts zal bijvoorbeeld een andere rol kiezen dan een praktijkondersteuner. Lees hier welke rol het beste bij u past.

1. Uitdragen dat seksualiteit een normaal onderwerp is

Seksualiteit is voor veel cliënten een lastig onderwerp om over te praten. Soms weten ze niet dat ze met vragen en problemen op dit gebied bij u terecht kunnen. Het is daarom belangrijk dat iedereen binnen uw praktijk uitdraagt dat seksualiteit een onderwerp is waarover gesproken kan worden. Geef uw praktijk een seksvriendelijke uitstraling door posters op te hangen en folders over seksualiteit neer te leggen. Laat merken dat u het normaal vindt om over seksuele problemen te praten en dat dat gewoon bij uw werk hoort. Laat ook zien dat er oplossingen mogelijk zijn. Hiermee maakt u het voor uw cliënten makkelijker om hun seksuele problemen met u te bespreken.

Hoe normaler je de vraag stelt, zo'n beetje tussen neus en lippen door en in dezelfde cadans van de andere vragen, hoe makkelijker het gaat.

Cynthia Hallensleben
Praktijkverpleegkundige, Gezondheidscentrum Zevenkamp

2. Vragen beantwoorden

Een cliënt kan bij u komen met een vraag over seksualiteit. Over soa's, anticonceptie of een seksuele disfunctie bijvoorbeeld. Zorg dat u over de juiste kennis beschikt om niet al te ingewikkelde vragen direct te beantwoorden. Dit geldt voor alle medewerkers van uw praktijk of instelling. Op deze website vindt u informatie over aan seksualiteit gerelateerde thema's. Ook vindt u hier folders die u aan uw cliënt mee kunt geven en links naar voor uw cliënt relevante websites.

3. Proactief ter sprake brengen

Sommige ziektes, medicijnen, gebeurtenissen en levensfases kunnen invloed hebben op seksualiteit. Dit kunt u tijdens een gesprek met uw cliënt zelf ter sprake brengen. Het kan ook zijn dat u vermoedt dat er een probleem is op seksueel gebied, maar dat uw cliënt er niet over begint. Uit schaamte bijvoorbeeld, of omdat hij of zij niet weet dat er iets aan het probleem te doen is. Daarom is het goed als u het proactief ter sprake brengt. Hoe weet u wat een goed moment is om een gesprek over seksualiteit aan te gaan? Hoe pakt u dat aan? Deze website biedt u concrete tips en handvatten om uw vaardigheden op dit gebied te versterken.

4. Adviseren en behandelen

Bepaalde vragen en problemen vereisen specialistisch advies of een behandeling. Dit is de taak van de specialistisch medewerkers en zorgverleners binnen uw praktijk of instelling. Als specialistisch medewerker of zorgverlener kunt u uw cliënt adviseren hoe hij of zij met de vraag of het probleem om kan gaan. Of u geeft advies over hoe een probleem te voorkomen is. Specialistische zorgverleners kunnen een behandeling starten om het probleem van hun cliënt op seksueel gebied op te lossen of te verbeteren. Op deze website vindt u  handige kennis over aan seksualiteit gerelateerde onderwerpen. Ook biedt deze website u tips over hoe u over seksualiteit kunt praten.

5. Doorverwijzen

Als u de vraag van uw cliënt niet zelf kunt beantwoorden of het probleem niet zelf kunt behandelen, kunt u uw cliënt doorverwijzen naar een andere persoon of instantie. Bij seksueel geweld bijvoorbeeld, of bij een medisch probleem. Op deze website vindt u bij alle relevante onderwerpen een overzicht met instanties waar u naar door kunt verwijzen.

Meer informatie

Uitgelichte tips en tools