Taal: nl | Door: Yuri Ohlrichs, Ineke van der Vlugt

Zwijgen is zonde

Het boekje Zwijgen is zonde biedt voorlichters praktische instructies om seksualiteit en relaties bespreekbaar te maken binnen multiculturele en multireligieuze groepen jongeren.

Het geven van seksuele en relationele vorming in een multireligieuze of multiculturele groep jongeren is niet makkelijk maar zeker niet onmogelijk. Iedere jongere, ongeacht religie, cultuur, opleiding of sekse, heeft recht op goede seksuele en relationele vorming.
Rekening houden met diversiteit betekent niet alleen oog hebben voor verschillen, maar juist ook aandacht hebben voor overeenkomsten in standpunten en achtergronden van jongeren. Goede objectieve informatie en een respectvolle dialoog draagt uiteindelijk bij aan veilige, prettige en gelijkwaardige seksuele relaties. Zwijgen is zonde!

U kunt Zwijgen is zonde hieronder gratis downloaden.