Door: Van Lankveld J., Ter Kuile M. & Leusink P. | Bohn Stafleu Loghum | 2010
€ 40,99

Seksuele disfuncties

Diagnostiek en behandeling

Het boek en de website Seksuele disfuncties zijn bestemd voor de verschillende professionals op het gebied van de seksuele gezondheidszorg. Seksuologen; gz-psychologen, huisartsen, urologen, gynaecologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en zij die daarvoor in opleiding zijn.

De probleemgerichte en uniforme hoofdstukopbouw biedt houvast aan de beroepsbeoefenaren die in de praktijk werken met mensen met seksuele problemen. Stapsgewijs wordt onderscheiden welke interventies bij welke klacht passend zijn.

Elke stoornis bevat een beschrijving van de fenomenologie, de prevalentie en incidentie, en een beknopt overzicht van de somatische en psychologische etiologie. Daarna volgen de diagnostiek en de behandelingsmogelijkheden.

Elk hoofdstuk biedt vervolgens een beknopt overzicht van de state-of-the-art: wat weten we over deze seksuele stoornis en wat behoeft verder onderzoek.
Naast de tekst bevat elk hoofdstuk een beslismatrix waarin de te volgen strategieën in diagnostiek en behandeling beknopt worden weergegeven. De matrix duidt aan welke interventies bruikbaar zijn in 1e of de 2e lijnshulpverlening, voorzover dit mogelijk is.

€ 40,99