Pagina’s: 188 | Door: Hanneke de Graaf, Jenny Rademakers

Seks in de groei

Een verkennend onderzoek naar de (pre-)seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen

In de kindertijd wordt de basis gelegd voor het seksueel en relationeel functioneren in de volwassenheid. Toch is er lange tijd nauwelijks aandacht geweest voor de manier waarop het (pre-)seksuele ontwikkelingsproces bij kinderen en jeugdigen verloopt. In deze studie wordt de wetenschappelijke literatuur die hierover bestaat geïnventariseerd en geëvalueerd. Aan de hand van empirische data wordt een systematisch overzicht gegeven van de (pre-)seksuele ontwikkeling en de factoren die op dat proces van invloed zijn. Ook bevat het boek de resultaten van interviews met wetenschappers en mensen die in de beroepspraktijk (o.a. kinderopvang, onderwijs, kinderbescherming, jeugdhulpverlening) met seksualiteit van kinderen en jeugdigen te maken hebben.