Door: Slotboom, A., Bekkum, A.H. van, Wijkman, M.D.S., Jong, R. de, Hendriks, J.

Preventie van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg

Een onderzoek naar revictimisatie en daderschap

Dit literatuuronderzoek beoogt inzicht te geven in vooral veranderbare factoren waarop residentiële instellingen kunnen inspelen om hernieuwd slachtofferschap en daderschap te voorkomen.

Op basis van zowel literatuuronderzoek als een expertmeeting met professionals uit het veld van de jeugdzorg is ingegaan op de vraag of jongens en meisjes die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik gezamenlijk of juist apart behandeld moeten worden.