Door: JGZ

Jong en Transgender

1 op de 25 kinderen voelt zich niet thuis in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Tijdens de online training Jong en Transgender leer je signalen van transseksuele gevoelens te herkennen en genderdiversiteit bespreekbaar te maken.

Vaak blijven kinderen met transseksuele gevoelens onder de radar, wat kan leiden tot psychische klachten. Daarom is het belangrijk dat je als professional signalen op kunt vangen die hierop wijzen en het gesprek aangaat. 

De kans dat je een kind in je spreekkamer treft dat vragen heeft over zijn of haar genderidentiteit is groot. Waar kun je op letten? Welke signalen geeft een kind? Hoe kun je het kind maar ook de ouders ondersteunen?

Met die vragen kun je als professional nu concreet aan de slag. Speciaal voor de Jeugdgezondheidszorg en andere professionals die met jeugd werken, heeft de gemeente Utrecht de training Jong en Transgender ontwikkeld. Een basismodule die je leert signaleren en in één of twee gesprekken hulp te bieden en/of door te verwijzen naar passende zorg. 

Doelgroep

In de training staan kinderen en jongeren tussen de 2 en 18 jaar centraal.

Programma

In anderhalf uur leer je hoe je op een gepaste manier om kunt gaan met kinderen met gender-vragen  en hun ouders of verzorgers.

Voor wie

De training is gratis beschikbaar voor professionals die met jongeren werken, waaronder sociaal professionals, beleidsmedewerkers, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen en ook voor professionals die werken bij een Buurtteam Jeugd en Gezin of bij de GGD.

Accreditatie

  • Sociaal Werkers krijgen 2 punten vanuit het Registerplein als de training via Movisie wordt afgerond.
  • Doktersassistenten, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen krijgen via de JGZ academie 3 accreditatiepunten.

Ontdek hoe de training jou kan helpen: