Over deze site

Zorgprofessionals vinden op deze website betrouwbare informatie en praktische handvatten om seksualiteit als onderwerp mee te nemen in de hulpverlening. We hebben speciaal informatie voor huisartsen/praktijkondersteuners, verloskundigen en voor professionals werkzaam in JGZ-instellingen/bij CJG’s en in de ouderenzorg.

Krijgt u wel eens vragen over seksualiteit van cliënten of patiënten? Waarschijnlijk wel, want naarmate mensen ouder worden verandert ook het seksuele leven en kunnen mensen vragen of problemen hebben. Soms zijn problemen het gevolg van een chronische ziekte of aandoening.

Seksualiteit zou een normaal en vanzelfsprekend gespreksonderwerp moeten zijn in de zorgpraktijk. Maar veel zorgprofessionals vinden het best lastig om seksualiteit aan te kaarten met hun cliënten. Hoe en wanneer begin je over het onderwerp? Kan ik de patiënt wel helpen?

Met de informatie op Seksindepraktijk.nl komt u goed beslagen ten ijs! U vindt hier informatie over allerlei onderwerpen waar u als zorgprofessionals vragen over kunt krijgen. Ook krijgt u inzicht in de seksuele levensloop van mensen, zodat u eventuele problemen kunt signaleren. Bij veel problemen bieden we ook doorverwijsmogelijkheden.

Samenwerking en advies

Rutgers werkt voor Seksindepraktijk.nl nauw samen met beroepsverenigingen, zorguitvoerders en andere organisaties die actief zijn op het gebied van seksualiteit en zorg. Wilt u ook met ons samen werken? We horen het graag!

Samenwerkingspartners