Handboek voor professionals in zorg en welzijn

Veel professionals in zorg en welzijn hebben moeite om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken. Het boek 'Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit' geeft essentiële informatie over deze onderwerpen en biedt handvatten om professioneel om te gaan met beroepssituaties waarin seksualiteit en intimiteit een rol spelen.

Het boek gaat in op de seksuele ontwikkeling van mensen, de vragen en problemen die daarbij kunnen ontstaan en plaatst het begrip seksualiteit in een breed maatschappelijk kader. Er is veel aandacht voor een positieve grondhouding ten opzichte van seksualiteit en intimiteit en voor het vroegtijdig bespreekbaar maken van kwesties.

De auteurs schetsen een breed beeld van seksualiteit en intimiteit in verschillende levensfasen en richten zich op het professioneel werken met verschillende doelgroepen zoals kwetsbare jongeren, zedendelinquenten, slachtoffers van seksueel misbruik, ouderen en mensen met een psychische aandoening.

Uitgeverij Coutinho

Reacties