Keyboard

Disclaimer

Aan het onderhoud van deze website besteden Rutgers en haar partners voor deze website de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Verder kan Rutgers niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze site.

Deze website biedt toegang tot internetsites, hyperlinks en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Rutgers heeft geen invloed op de inhoud hiervan en staan niet automatisch achter de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt. Rutgers kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Hoewel Rutgers alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers/bezoekers van de website via internet worden verzonden. De gebruiker/bezoeker die derden gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website staat er jegens Rutgers voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart Rutgers van aanspraken van derden in verband met de onjuistheid en/of onvolledigheid van die gegevens en/of de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Copyright

Rutgers behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logo’s. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rutgers is het niet toegestaan enige vorm van op deze website verstrekte informatie (waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen beeldmerken en logos worden begrepen) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden. U kunt toestemming vragen via het contactformulier. Gebruik van de informatie voor niet-commerciële persoonlijke doeleinden is toegestaan.