Wat speelt er bij biculturele LHBT's?

Iemand die ontdekt dat hij/zij lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) gevoelens heeft, gaat vaak door een stressvolle periode. ‘Homo’ is een scheldwoord en veel mensen willen niet zo zijn. Zeker wanneer ze opgroeien in een omgeving die homo- en biseksualiteit en transgender-zijn veroordeelt.

LHBT- acceptatie in Nederland

Mensen met een niet-westerse migratie achtergrond en protestanten denken twee keer zo vaak negatief over LHBT’s dan de gemiddelde Nederlandse bevolking. Andere groepen die negatiever naar LHBT’s kijken zijn mannen, ouderen, dorpsbewoners en stemmers op christelijke partijen.

Als we kijken naar de mensen met een niet-westerse migratie achtergrond ziet driekwart van de Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandere groep het als een probleem wanneer hun kind zou samenwonen met een partner van hetzelfde geslacht. 

 

Bij de Surinaamse en Antilliaanse groep is dit één op drie, onder mensen met een Nederlandse achtergrond één op zes. Dit betekent dat voor veel biculturele LHBT’s acceptatie van hun omgeving problematisch is.

In een dergelijke, vaak afwijzende, omgeving sluit westerse emancipatiemodel, waarin volledige acceptatie en openheid (coming-out) centraal staat, vaak niet goed aan, en zoeken LHBT jongeren naar andere manieren van acceptatie. Voor professionals die hen willen ondersteunen is het is daarom belangrijk te weten wat biculturele LHBT jongeren tegen kunnen komen en hoe zij hierin ondersteund kunnen worden. 

Welke problemen komen biculturele LHBT's tegen?

LHBT's die van huis uit meekrijgen dat homoseksualiteit slecht of zondig is of binnen hun cultuur niet bestaat, kunnen tegen een aantal specifieke problemen aan lopen:

Loyaliteitsproblemen naar zichzelf en de omgeving

  • Er kan een innerlijke strijd ontstaan tussen persoonlijke identiteit (wie ben ik) en sociale identiteit (bij wie hoor ik).
  • Verinnerlijkte normen en negatieve beelden over homoseksualiteit maken het moeilijk voor homo’s om zichzelf te accepteren.
  • Weinig bewegingsruimte om hun eigen leven vorm te geven en daar open over te zijn.

Reacties uit de omgeving: Discriminatie, geweld en uitsluiting

In verschillende culturele groepen moet de zedelijke familie-eer hoog gehouden worden. Uitkomen voor LHBT-zijn betekent ernstig gezichtsverlies voor de hele familie. Dit kan (eergerelateerd) geweld, uithuwelijking of uitsluiting tot gevolg hebben. Niet zelden worden biculturle LHBT jongeren uit huis gezet of lopen ze zelf weg om problemen te voorkomen. Dit kan vervolgens weer leiden tot financiële problemen en risicovol seksueel gedrag.

Ook buiten de familiesfeer is er een risico op discriminatie, geweld en uitsluiting. Denk aan reacties op school of op het werk. Ook binnen de LHBT-community kunnen biculturele LHBT's niet altijd op acceptatie rekenen, vooral als ze niet willen kiezen voor een volledige Coming Out. 

Informatie voor u als professional 

 

 

Uitgelichte tips & trainingen