Wat speelt er bij biculturele LHBT's?

Iemand die ontdekt dat hij/zij lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) gevoelens heeft, gaat vaak door een stressvolle periode. ‘Homo’ is een scheldwoord en veel mensen willen niet zo zijn. Zeker wanneer ze opgroeien in een omgeving die homo- en biseksualiteit en transgender-zijn veroordeelt.

LHBT- acceptatie 

Cultuur, tradities en religieuze opvattingen kunnen belemmerend werken om je eigen seksuele oriëntatie of genderidentiteit te accepteren.

In sommige culturen bestaat homoseksualiteit niet of mag het absoluut niet. Het brengt schande over de familie. Dat levert vaak veel problemen op voor mensen die ontdekken dat ze LHBT zijn. De gevolgen kunnen dramatisch zijn: sociaal isolement, psychische problemen, uithuwelijking, mishandeling en zelfs suïcide.

De LHBT-acceptatie is met name beperkter bij de kleinere protestante groepen en moslims. Meer dan de helft van de moslims (53%) geeft aan dat homoseksualiteit (bijna) altijd verkeerd is. Er is weinig verschil tussen hoe jongere en oudere moslims hierover denken. Driekwart van de Turkse en Marokkaanse groep heeft problemen wanneer hun kind zou samenwonen met een partner van hetzelfde geslacht. Bij de Surinaamse en Antilliaanse groep is dit één op drie, onder autochtonen één op zes.

Het westerse emancipatiemodel, waarin volledige acceptatie en openheid (‘coming out ’) centraal staat, sluit vaak niet aan bij deze groep. Voor professionals die hen willen ondersteunen is het is belangrijk te weten wat bi-culturele LHBT jongeren tegen kunnen komen en hoe zijn hierin ondersteund kunnen worden. Met welk advies, met welke handvatten zijn biculturele LHBT het meest gebaat?

Wat maakt biculturele LHBT's kwetsbaar en welke problemen komen zij tegen?

LHBT's die van huis uit meekrijgen dat homoseksualiteit slecht of zondig is, lopen tegen een aantal specifieke problemen aan:

Loyaliteitsproblemen naar zichzelf en de omgeving

  • Er kan een innerlijke strijd ontstaan tussen persoonlijke identiteit (wie ben ik) en sociale identiteit (bij wie hoor ik).
  • Verinnerlijkte normen en negatieve beelden over homoseksualiteit maken het moeilijk voor homo’s om zichzelf te accepteren.
  • Weinig bewegingsruimte om hun eigen leven vorm te geven en daar open over te zijn.

Reacties uit de omgeving: Discriminatie, geweld en uitsluiting

In verschillende culturele groepen moet de zedelijke familie-eer hoog gehouden worden. Uitkomen voor LHBT-zijn betekent ernstig gezichtsverlies voor de hele familie. Dit kan (eergerelateerd) geweld, uithuwelijking of uitsluiting tot gevolg hebben. Niet zelden worden biculturle LHBT jongeren uit huis gezet of lopen ze zelf weg om problemen te voorkomen. Dit kan vervolgens weer leiden tot financiële problemen en risicovol seksueel gedrag.

Ook buiten de familiesfeer is er een risico op discriminatie, geweld en uitsluiting. Denk aan reacties op school of op het werk. Ook binnen de LHBT-community kunnen biculturele LHBT's niet altijd op acceptatie rekenen, vooral als ze niet willen kiezen voor een volledige Coming Out.

Obstakels voor meiden en vrouwen

Biculturele meiden en vrouwen hebben doorgaans minder bewegingsvrijheid, waardoor het bezoeken van een vrouwenavond of op gesprek gaan bij een hulpverlener moeilijk is. Ook zijn ze extra kwetsbaar omdat er van hen verwacht wordt dat ze trouwen en kinderen krijgen. 

Informatie voor u als professional