Seksualiteitsbeleid in zorgorganisaties

Hoe waarborgt u de privacy van uw cliënten? Hoe beschermt u medewerkers en cliënten tegen ongewenst gedrag? Wat is de procedure na een incident? Hoe zorgt u dat al uw cliënten over de juiste informatie beschikken? Deze vragen beantwoordt u in uw seksualiteitsbeleid.

Hoe het beleid er precies uit ziet zal per zorgorganisatie verschillend zijn. In de residentiële jeugdzorg spelen heel andere thema’s dan binnen de ouderenzorg. Toch is er wel een aantal algemene kaders te geven die u kunnen helpen bij het ontwikkelen van een seksualiteitsbeleid voor uw zorgorganisatie.

Taken die in vrijwel alle instellingen van belang zijn, zijn bijvoorbeeld:

Positieve seksualiteitsbeleving mogelijk maken

Een open klimaat waarin seksualiteit bespreekbaar is, toegang tot informatie en ondersteuning, hulp bij seksuele problemen en afspraken over privacy en geoorloofd gedrag zijn belangrijke elementen om mogelijkheden te creëren voor een seksueel actief leven.

Voorkomen van risicovol seksueel gedrag

Niemand zit te wachten op ongewenste zwangerschap, hiv of soa's en pesterijen. Structurele aandacht voor wensen en grenzen, seksuele voorlichting en toegang tot zorg en diensten met betrekking tot seksuele gezondheid verkleinen de risico's.

Voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Duidelijke regels, het verhogen van de weerbaarheid en een laagdrempelig aanspreekpunt voor klachten en hulp zijn hierin belangrijke factoren. Daarnaast is het van belang dat u vastlegt hoe u omgaat met incidenten: duidelijk omschreven maatregelen na een incident, aandacht voor de opvolging van een incident op langere termijn en een evaluatie van de werkwijze na incidenten.

Uitgelichte tips en tools