Maak duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden

Niet alle medewerkers van uw instelling hoeven over specialistische kennis over seksualiteit te beschikken. U kunt verschillende rollen onderscheiden, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er van hem of haar verwacht wordt.

Het management

Het management ontwikkelt, in samenwerking met medewerkers en cliënten, een visie en beleid en implementeert deze in de instelling. Dit geeft richting aan het dagelijks handelen voor medewerkers, cliënten en verwanten.

Medewerkers

Alle medewerkers met zorgtaken zijn in staat simpele vragen over seksualiteit te beantwoorden, ad hoc voorlichting te geven en ongewenst gedrag te signaleren. U kunt bevorderen dat uw medewerkers beschikken over de juiste kennis, houding en vaardigheden om seksualiteit met cliënten te kunnen bespreken en seksueel gedrag te kunnen signaleren en beoordelen.

Aandachtsfunctionaris

Om uw medewerkers te ondersteunen, kunt u een of meer aandachtsfunctionarissen aanstellen. Als uw medewerkers geen antwoord hebben op een vraag van een cliënt kunnen ze hem of haar naar deze aandachtsfunctionaris doorverwijzen. Zo kan men intern altijd doorverwijzen naar iemand die de vraag wel kan beantwoorden. De aandachtsfunctionaris verwijst cliënten zo nodig door naar een externe deskundige. Het aanstellen van een aandachtsfunctionaris kan echter ook een nadeel hebben. Het kan gebeuren dat andere medewerkers het bespreekbaar maken van seksualiteit hierdoor minder tot hun verantwoordelijkheid rekenen. Het is daarom belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat zijn of haar verantwoordelijkheid is.

Cliënten en hun verwanten

De behoeftes en hulpvragen van cliënten vormen belangrijke input bij het ontwikkelen van een visie en beleid. Ook hun ouders, verzorgers en andere verwanten kunnen vragen en zorgen hebben, die u in het beleid kunt meenemen. Aandacht hiervoor verbetert het beleid en zorgt voor meer draagvlak onder cliënten en hun verwanten.

(Bron: Deze indeling is gebaseerd op het PLISSIT-model van Jack S. Annon)