Wat moeten uw medewerkers kunnen?

Het uitvoeren van het seksualiteitsbeleid van uw instelling vereist de nodige kennis en vaardigheden van uw medewerkers. Wat moeten zij allemaal kunnen en weten? En geldt dat voor alle medewerkers, of alleen voor medewerkers met zorgtaken? Een checklist.

Ze zijn op de hoogte van de visie van de instelling

Alle medewerkers weten wat de visie van de instelling is, onderschrijven de visie en dragen de visie uit.

Ze hebben kennis over seksualiteit en seksuele ontwikkeling

Medewerkers met zorgtaken hebben voldoende kennis om algemene vragen over seksualiteit te beantwoorden en ad hoc voorlichting te geven. Ze weten hoe de gemiddelde seksuele ontwikkeling eruit ziet en op welke punten deze anders is voor de doelgroep waar zij mee werken, en wanneer seksueel gedrag afwijkend of gevaarlijk is. (link naar leeflijn)

Ze kunnen seksualiteit bespreekbaar maken

Medewerkers met zorgtaken weten hoe ze in een gesprek over seksualiteit kunnen beginnen en waar ze op moeten letten. Ze kunnen ook adequaat op vragen van cliënten reageren als die seksualiteit ter sprake brengen.

Ze kunnen een veilige sfeer creëren

Medewerkers met zorgtaken kunnen een veilige sfeer creëren als er over seksualiteit gesproken wordt, onveilige situaties signaleren en betrokkenheid tonen.

Ze houden rekening met diversiteit

Alle medewerkers zijn zich bewust van hun eigen waarden en normen en weten dat deze kunnen verschillen van die van anderen. Ze houden rekening met diversiteit in seksuele voorkeur, genderidentiteit, culturele achtergrond en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de beleving van seksualiteit.

Ze herkennen seksueel gedrag

Alle medewerkers met zorgtaken weten hoe ze seksueel gedrag kunnen signaleren en interpreteren. Ze weten welk gedrag normaal of gezond is, en wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag of niet gezond seksueel gedrag. Hierbij maken zij bijvoorbeeld gebruik van het vlaggensysteem.

Ze kunnen adequaat handelen bij grensoverschrijdend gedrag

Alle medewerkers weten wat ze moeten doen als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.