Hoe motiveert u uw werknemers?

De implementatie van een nieuw seksualiteitsbeleid staat of valt met de attitude van de mensen die het in de praktijk moeten uitvoeren. Hoe zorgt u voor gemotiveerde werknemers?

Onderzoek weerstand

Openheid over seksualiteit en seksualiteitsbeleid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Medewerkers hebben in hun beroepsopleidingen lang niet altijd met seksualiteit als thema te maken gehad. Zij hebben te maken met handelingsverlegenheid, zijn bang voor botsende normen en waarden, hebben mogelijk eigen ervaringen die het moeilijk maken om dit thema onbevangen tegemoet te treden of missen oplossingsrichtingen. Merkt u dat er weerstand onder uw werknemers leeft? Heb begrip hiervoor en onderzoek waar dit vandaan komt. Hierdoor krijgt u beter inzicht in de randvoorwaarden die u dient te realiseren om tot een optimale uitvoering te komen.

Zorg voor een veilig teamklimaat

Een veilige sfeer in het team en de instelling zorgt ervoor dat medewerkers zich gesteund voelen om over seksualiteit te praten. Seksualiteit is voor veel mensen een gevoelig onderwerp en vaak lastig te bespreken. Dat geldt voor zowel medewerkers als cliënten. Het komt regelmatig voor dat medewerkers het onderwerp seksualiteit uit de weg gaan omdat ze bang zijn geconfronteerd te worden met klachten van cliënten of hun vertegenwoordigers. Het is een taak van de instelling om dat te onderkennen en daar steun en richtlijnen op te bieden. Als men het er binnen het team regelmatig over heeft, gaat daar een positieve werking van uit.

Communiceer open en respectvol

De beste manier om een goed teamklimaat te bereiken is door open te communiceren, respect te hebben voor onderlinge verschillen in waarden en normen en die te onderzoeken. Dat is geen doel op zich, maar een middel: ondanks verschillende opvattingen over seksualiteit en verschil in interpretatie van seksueel gedrag kan zo als één team geopereerd worden. Daarmee zijn cliënten er niet afhankelijk van met welke professional zij te maken hebben.