Hoe kunt u vaardigheden van uw werknemers vergroten?

Wilt u de kennis en vaardigheden van uw werknemers vergroten? Lees hier welke concrete middelen u direct in kunt zetten.

Gesprekken en bijeenkomsten

Maak seksualiteit een normaal thema door erover in gesprek te gaan met elkaar en met cliënten. Organiseer themabijeenkomsten. Zo vergroot u zowel de kennis over het onderwerp als de vaardigheden om het bespreekbaar te maken.

Scholing

Veel zorgopleidingen besteden niet standaard aandacht aan seksualiteit. Afhankelijk van de rol die iemand binnen de instelling vervult kunt u uw medewerkers aanvullende cursussen aanbieden. Denk daarbij niet alleen aan het opdoen van kennis, maar bijvoorbeeld ook aan scholing in gespreksvoering.

Screening

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kunt u navraag doen bij een vorige werkgever. U kunt sollicitanten ook vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen.

Gedragscode

U kunt een gedragscode opstellen voor uw medewerkers, zodat zij weten welk gedrag er in bepaalde situaties van hun verwacht wordt, hoe zij kunnen handelen en welk gedrag niet gewenst is.