Medewerkers aansturen

Hoe zorgt u dat uw medewerkers het seksualiteitsbeleid daadwerkelijk in de praktijk brengen?

5 tips

 1. Neem seksualiteit op in intakegesprekken en maak het onderdeel van het zorg- of behandelplan.
  Door seksualiteit mee te nemen in het zorg- of behandelplan, wordt de seksuele gezondheid een vanzelfsprekend onderwerp in de zorg die uw medewerkers bieden.
 2. Agendeer seksualiteit structureel bij werkoverleg en teamoverleg.
  Medewerkers maken zich de visie zo verder eigen, vertalen deze naar hun eigen situatie, bespreken casuïstiek en knelpunten en voelen zich gesteund bij het uitvoeren van hun werk.
 3. Neem seksualiteit op in jaarverslagen en werkplannen.
  Zo wordt zichtbaar wat de instelling op dit gebied beoogt, welke resultaten behaald worden en op welke manier er aan gewerkt wordt.
 4. Laat seksualiteit onderdeel zijn van het personeelsbeleid.
  Neem het op in sollicitatie-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken en laat het onderdeel zijn van het reguliere instrumentarium om de kwaliteit van het personeel te bewaken en aan te sturen.
 5. Voer periodiek een sterkte-zwakte analyse uit.
  ​Met behulp van dit instrument kunt u de sterke en zwakke kanten van uw instelling in kaart brengen. U kunt het gebruiken als een eerste peiling om te onderzoeken wat de stand van zaken is en welke verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Bij periodiek gebruik, bijvoorbeeld halfjaarlijks, krijgt u inzicht in de gevolgen van ingezette veranderingen en verbeteringen.

Uitgelichte tips en tools