Voorbereiding richtlijn over seksuele ontwikkeling van start

De 15e richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming gaat over seksuele ontwikkeling. Wat moeten jeugdprofessionals weten over seksuele ontwikkeling? Hoe kun je kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling? Wat kun je doen als er iets is wat dat in de weg staat en hoe maak je seksueel gedrag bespreekbaar? Op die vragen geeft de toekomstige richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming over seksuele ontwikkeling antwoorden. De komende twee jaar buigen Rutgers en TNO, ontwikkelaars van deze richtlijn, zich samen met cliënten, professionals en deskundigen over de precieze inhoud. De Richtlijn Seksuele ontwikkeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming wordt begin 2020 verwacht.

Handvatten

De ontwikkelaars hebben zich tot doel gesteld om een richtlijn op te leveren die jeugdprofessionals handvatten geeft om enerzijds een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren te ondersteunen en anderzijds inzicht te geven in wat zij kunnen doen als er iets is wat dat in de weg staat. Kinderen en jongeren die met jeugdhulp of jeugdbescherming te maken krijgen, hebben soms al best veel meegemaakt en kunnen daardoor kwetsbaar zijn voor seksuele risico’s en problematisch seksueel gedrag. Bijvoorbeeld omdat hun gezinsklimaat niet altijd even ondersteunend is geweest. Hoe signaleer je als jeugdprofessional wat er aan de hand is en wat doe je vervolgens als je dat weet, ook daar geeft de toekomstige richtlijn antwoord op.

Knelpuntenanalyse

Aan de ontwikkeling van deze richtlijn ging een knelpuntenanalyse vooraf. Daaruit kwam de wens naar voren om in de toekomstige richtlijn aandacht te besteden aan het bespreekbaar maken van seksueel gedrag en seksuele ontwikkeling. Iets wat professionals in de praktijk lastig vinden.

Januari 2020

Het ontwikkelen van een richtlijn vraagt om een zorgvuldig proces en dat kost tijd. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis die er over seksuele ontwikkeling al is: kennis uit wetenschappelijk onderzoek, kennis die al in actuele richtlijnen voor andere werkvelden is verzameld of die in andere richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming is samengebracht. Vanzelfsprekend gaan Rutgers en TNO actief op zoek naar zowel de ervaringen van kinderen, jongeren en hun ouders als de praktijkkennis van professionals. Tot slot is er tijd nodig om de concept-richtlijn goed te kunnen testen in de praktijk. Daarom nog even geduld voordat deze richtlijn verschijnt: in januari 2020 publiceren we de Richtlijn Seksuele ontwikkeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming op www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Je kunt dan uitkijken naar de richtlijn zelf, de onderbouwing ervan, informatie voor ouders en een set praktische werkkaarten.

Meer informatie

Reacties