Verkenning intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg beschikbaar

In het kader van het plan 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen', is een verkennend onderzoek gedaan naar de problematiek rondom intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg. Lees meer over dit verkennend onderzoek.

Door middel van deskresearch en interviews is onder andere geïnventariseerd in welke mate medewerkers in de zorg toegerust zijn om het thema bespreekbaar te maken.

Er blijkt dat er meer behoefte is aan scholing en training bij zorgmedewerkers, al vanaf de opleiding.

Lees in de verkenning onder andere meer over:

  • de diversiteit aan wensen en behoeften bij ouderen,
  • over taboe rond intitimiteit en seks,
  • de specifieke aandacht voor LHBT-ouderen,
  • en de beschikbare kennis en tools.

Reacties