Spirit gaat ‘met de billen bloot’

Opbrengsten onderzoek Rutgers naar het sociale klimaat binnen Spirit en de toerusting van hulpverleners.

Spirit Jeugd & Opvoedhulp wil dat jongens, meisjes, ouders en medewerkers zichzelf kunnen zijn – altijd en overal. Dat betekent dat álle medewerkers zich comfortabel voelen in de organisatie. Dat betekent ook dat hulpverleners de juiste hulp bieden aan jongeren en gezinnen, rekening houdend met verschillen tussen mensen en hun specifieke behoeften.

Spirit afbeelding

Het is bekend dat jongeren met lesbische, homo-, bi- of transgendergevoelens vaker problemen ervaren dan heterojongeren. In 2014 hebben het NJi en Movisie een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de aandacht voor LHBT jongeren in de jeugdsector. Het beeld dat hieruit naar voren kwam was niet erg gunstig rondom de aandacht voor en zichtbaarheid van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Het signaleren van en handelen bij specifieke LHBT-problematiek behoefde aandacht.

Spirit wilde goed in het vizier krijgen hoe diversiteit vanuit het perspectief van álle medewerkers bij Spirit wordt ervaren, met bijzondere aandacht voor LHBT. Rutgers voerde hierop een organisatiescan uit.

Opbrengsten die de ogen openen

De grote meerderheid van de medewerkers ervaart Spirit als een veilige, open en prettige organisatie. Een plek waar verschillen bespreekbaar zijn. Maar er komen ook enkele aandachtspunten uit:

  • Weinig homonegativiteit, maar heteroseksualiteit is de norm: Voor een groep medewerkers is heteroseksualiteit duidelijk de norm. Zo viel op dat bijna een vijfde neutraal of het (helemaal) oneens is dat homoseksualiteit een normale seksuele voorkeur is. Ook is het vanzelfsprekend om openlijk over heteroseksuele ervaringen te spreken, maar dat geldt niet altijd voor homo- of biseksuele ervaringen.
  • Hokjes-denken ligt op loer: Het blijkt lastig voor Spirit-medewerkers als iemand niet in een hokje te plaatsen is. Juist voor jongeren kan het druk geven als ze het idee hebben dat je alleen heteroseksueel of homoseksueel of alleen man of vrouw kan zijn en dat er geen ruimte is voor biseksualiteit, gender-nonconformiteit of transgendergevoelens.
  • Terughoudendheid in pro-actief en openlijk bespreken van LHBT-vermoedens: Soms wordt er niet naar seksuele voorkeur of genderidentiteit gevraagd, juist om het niet bijzonder te maken, om zichzelf of de ander geen ongemak te bezorgen of uit angst de plank mis te slaan.

Meer weten?

Reacties