Seks onder je 25e in de residentiele jeugdzorg

Momenteel wordt er een nieuw landelijk onderzoek uitgevoerd door Rutgers, getiteld: Seks onder je 25e in de residentiële jeugdzorg. Dit onderzoek is een uitbreiding op het vijfjarige landelijk onderzoek naar seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar, Seks onder je 25e (zie www.seksonderje25e.nl). Vanaf september 2019 zal voor dit onderzoek data verzameld worden binnen de open en gesloten residentiële jeugdzorg, op verschillende locaties in Nederland.

Waarom in Seks onder je 25e in de residentiele jeugdzorg?

Door de methode van werving (via scholen voor voortgezet onderwijs en het bevolkingsregister) zijn jongeren in de residentiele jeugdzorg buiten het reguliere seks onder je 25e onderzoek gebleven. We verwachten dat het hard nodig is om deze groep wel mee te nemen omdat we verwachten dat deze jongeren extra kwetsbaar zijn. Het gaat hier zowel om jongeren in leef- en behandelgroepen, gesloten als justitiële jeugdzorg. Hiervoor zullen ongeveer 1000 jongeren in de residentiele jeugdzorg een voor de doelgroep aangepaste vragenlijst invullen. De bevindingen uit dit onderzoek  kunnen vergeleken worden met  resultaten van het reguliere onderzoek.

Waar krijgen we antwoord op door middel van Seks onder je 25e in de residentiele jeugdzorg?

Het onderzoek geeft antwoord op een zeer breed scala aan vragen waar medewerkers mogelijk ook zelf in de groep mee te maken hebben. Voorbeelden van vragen zijn: Op welke leeftijd zijn jongeren voor het eerst verliefd? Hoeveel jongeren zijn homoseksueel of biseksueel? Waar gaan jongeren op zoek naar informatie? Hoe vaak sturen jongeren een sexy foto door? Hoe oud zijn jongeren gemiddeld bij de eerste keer? Hoeveel jongeren hebben iets meegemaakt tegen hun wil? Jongeren krijgen vooral vragen die op hen van toepassing zijn. Zo krijgen jongeren met weinig seksuele ervaring maar minimaal vragen over seksueel gedrag. Met de antwoorden op deze vragen kunnen wij samen werken aan een betere seksuele gezondheid voor jongeren.

Reacties