Nieuwe toolkit voor zorg en welzijn

Toolkit om de aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn te vergroten.

Er is een vernieuwde, herziene versie van de Roze 50+ Toolkit. De vernieuwde toolkit bevat informatie en suggesties om op verschillende manieren (meer) aandacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit in zorg- en welzijnsorganisaties. 

De toolkit betreft mogelijkheden om de aandacht voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) personen te agenderen, te versterken, te implementeren en te borgen.

De nadruk ligt daarbij vooral op LHBTI (‘roze’) ouderen die zorg of ondersteuning ontvangen in een verpleeghuis of woonzorgcentrum, door een welzijnsorganisatie of thuis.

Voor meer informatie of om de toolkit gratis te downloaden ga naar: www.roze50plus.nl 

 

Reacties