Make a Move+ erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie

Jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan jongens zonder LVB, zowel in de rol van slachtoffer als van dader. Rutgers heeft daarom speciaal voor jongens met een LVB het preventieprogramma Make a Move+ ontwikkeld, dat ervoor zorgt dat zij seksueel weerbaarder zijn. De Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg van Vilans heeft deze interventie erkend als theoretisch goed onderbouwd.

Wat is Make a Move+?

Make a Move+ is een groepscounselingsprogramma over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor jongens met een LVB. De interventie wil gezond seksueel gedrag en seksuele weerbaarheid bevorderen door positieve bekrachtiging en het verbeteren van kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en attitude.

Onvoldoende kennis over seksualiteit

Uit onderzoek is gebleken dat seksueel misbruik 4 tot 8 keer vaker voorkomt bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking dan bij hun normaalbegaafde leeftijdsgenoten. Bovendien is de grens tussen slachtofferschap en plegerschap vaag bij jongens met een LVB. Zo zijn plegers vaak zelf ook slachtoffer geweest. Ze hebben niet altijd voldoende kennis over seksualiteit, wensen en grenzen, en de gebruiken en gevaren van internet. Ook kunnen zij sociale situaties moeilijk inschatten en hebben zij moeite om intenties en emoties van anderen te begrijpen.

Wensen en grenzen

Make a Move+ richt zich op de leeftijdscategorie van 14 tot 21 jaar. In 8 bijeenkomsten van 90 minuten leren jongens in kleine groepjes bijvoorbeeld over wensen en grenzen of hoe je op een prettige, respectvolle wijze met elkaar omgaat in een vriendschap, relatie of bij seks. 2 door Rutgers opgeleide trainers die bekend zijn met de doelgroep begeleiden de groep. Van de 2 trainers is er in elk geval één man.

Seksueel misbruik komt tot 8 keer vaker voor bij jongeren met een verstandelijke beperking.

Ontwikkeld door Rutgers

De interventie is gebaseerd op eerder onderbouwde, erkende programma’s, namelijk:

Kenniscentrum seksualiteit Rutgers ontwikkelde Make a Move+ in nauwe samenwerking met het veld.

Lees meer op de website van Vilans.nl.

Reacties