Onbedoelde zwangerschap en abortus

Veel huisartsen krijgen een paar keer per jaar met een onbedoelde zwangerschap te maken. Dit kan zeer ingrijpend zijn voor de vrouw en het keuzeproces daarover kan complex zijn. Het is daarom belangrijk om de vrouw en haar eventuele partner zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden in het keuzeproces omtrent deze onbedoelde zwangerschap. Daarnaast heeft de huisarts een belangrijke rol bij preventie van (herhaalde) onbedoelde zwangerschap en de nazorg bij een (herhaalde) zwangerschapsafbreking.

Cijfers

 • 20% van de vrouwen is weleens onbedoeld zwanger geraakt.
 • De meeste zwangerschapsafbrekingen vinden plaats tussen 25 en 30 jaar.
 • Ruim de helft van het aantal zwangerschapsafbrekingen vindt plaats in de eerste zeven weken van de zwangerschap.
 • Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 20 vrouwen die kun kind afstaan voor adoptie.

Tijdens het gesprek

 • De leidraad huisartsen bij een onbedoelde zwangerschap helpt u om de vrouw te begeleiden in haar keuzeproces.
 • Heeft uw cliënt meer hulp nodig? Twijfelt ze bijvoorbeeld over haar keuze? Dan kunt u haar doorverwijzen naar FIOM of Siriz. 
  • FIOM (088-126 49 00) - biedt hulp om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Ze geven ook ondersteuning bij de verwerking van een abortus. Indien nodig verwijzen ze door naar een gespecialiseerde hulpverlener in de buurt.
  • Siriz (0800-440 00 03) - biedt hulp bij het zelfstandig maken van een keuze. Ze baseren zich hierbij op christelijke waarden. Ze hebben ook de mogelijkheid om anoniem met een medewerker te chatten.
 • Adressen van abortusklinieken vindt u op www.ngva.net/klinieken.

Goed om te weten

 • Het aantal abortussen in Nederland behoort al decennia tot de laagste wereldwijd.
 • Het abortuscijfer onder niet westerse groepen is hoger dan onder autochtone vrouwen. Vooral Antilliaanse en Surinaamse vrouwen en vrouwen uit sub-Sahara Afrika en Midden- en Zuid-Amerika lopen een hoger risico op ongewenste zwangerschap en kiezen vaker voor abortus.
 • Er zijn verschillende manieren om de zwangerschap af te breken. Vrouwen kunnen kiezen voor een medicamenteuze of instrumentele behandeling. Dit hangt voor een groot deel af van hoeveel weken een vrouw zwanger is.

Informatie voor (jong) volwassenen

Informatie voor u als professional