Tienerzwangerschappen

Er zijn in Nederland relatief weinig tienerzwangerschappen en tienermoeders. Ongeveer tweederde van de tieners die zwanger wordt, kiest voor een abortus.

Cijfers

 • Van de meiden tussen de 15 en 19 jaar heeft 7% een ongeplande zwangerschap meegemaakt.
 • In 2012 werden 6.264 meiden onder de 20 zwanger. 
 • Ongeveer 65% van de tieners die zwanger wordt kiest voor een abortus. 
 • In 2012 werden 2203 meiden tienermoeder.
 • Van alle abortussen wordt 13% bij tieners uitgevoerd. 
 • Tweederde van de tieners die voor abortus koos gebruikte wel anticonceptie, maar werd toch zwanger. 

Tijdens het gesprek

Weet uw cliënt niet of zij het kind wil houden? U kunt haar doorverwijzen naar FIOM. FIOM helpt om de afwegingen op een rijtje te zetten en een keuze te maken. Uw cliënt kan ook terecht bij Siriz. Deze organisatie is voorstander van het uitdragen van een zwangerschap. 

Goed om te weten

Een aantal factoren kan bijdragen aan een tienermoederschap:

 • Het ontbreken van opleiding, werk en/of een toekomstperspectief
  Het moederschap kan een levensinvulling zijn voor tienermeiden met weinig toekomstperspectief. Geen werk of opleiding betekent vaak ook geen inkomsten. Als ze moeder worden, hebben ze vaak wel recht op een uitkering en/of woning. Dit kan bijdragen aan status en economische zelfstandigheid.
 • Geen goede seksuele voorlichting en vorming
  De voorlichting op school of opvoeding thuis is gebrekkig of sluit niet aan bij hun leefsituatie. Veel tienermeiden hebben weinig kennis over hun eigen lichaam en anticonceptie en zij missen vaardigheden om anticonceptie goed toe te passen of hierover met de partner te onderhandelen.
 • Chaotische thuissituatie
  Vooral tienermoeders met een allochtone achtergrond hebben een instabiele thuissituatie gekend, zoals een moeizame scheiding. De ouders geven weinig sturing en ook is er vaak geen sprake van een warm gezinsklimaat. 
 • Traditionele rolverdeling
  Tienermoeders maken in een relatie hun eigen wensen en beleving vaak ondergeschikt aan die van hun partner. Het initiatief ligt bij de jongen. De meiden zijn minder weerbaar.

Informatie voor jongeren

Meer informatie voor u als professional